Slovensko

Stanovisko Prezídia HaZZ k vyjadreniam prezidenta DPO SR

V súvislosti s vyjadrením prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) Bc. Jozefa Smolinského k novele zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony si dovoľujeme uviesť nasledovné. Vyjadrenia prezidenta DPO SR o tom, že cieľom navrhovaných …

Read More »

Vláda schválila systémovú zmenu financovania dobrovoľných hasičských zborov obcí

Vláda v stredu 8. marca 2023 schválila návrh novely zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra SR Roman Mikulec.  Predmetom návrhu novely je zmena systému zaraďovania dobrovoľných hasičských zborov obcí do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, zmena financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a rozšírenie dotačných dôvodov ako …

Read More »

Po roku 2013 bola Dobrovoľná požiarna ochrana znovu objavená

Za prelom považuje rok 2013, keď sa prehodnotili časy dojazdov jednotiek HaZZ v rámci zásahových obvodov, ich hasičské stanice a obnovila sa hasičská technika v rámci HaZZ.   Po roku 1992 došlo k útlmu činnosti verejných dobrovoľných hasičských zborov. Základom práce občianskeho združenia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR sa stalo …

Read More »

Ministerstvo vnútra navrhuje zmeny týkajúce sa dobrovoľných hasičov

Jednou zo zmien by malo byť oficiálne premenovanie z „dobrovoľného hasičského zboru obce“ na „obecný hasičský zbor“ Ministerstvo vnútra SR navrhuje zmenu systému zaraďovania dobrovoľných hasičských zborov obce do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Zmeniť by sa mohol aj spôsob financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a ďalších občianskych združení pôsobiacich …

Read More »

Štartovacia pištoľ alebo revolver na náboje v kal. 6 mm (Short Blank) je podľa zákona expanznou zbraňou.

Dňa 2.12.2021 bola schválená v parlamente novela Zákona č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach a strelive), ktorá už bola podpísaná aj prezidentkou SR. Najväčšou skupinou, na ktorú bude dopad mimoriadne negatívny, sú držitelia voľnopredajných zbraní (zbraní kat. ,,D´´) a budúci záujemcovia o tieto zbrane. Na nákup teda potrebujete zbrojný …

Read More »