Štartovacia pištoľ alebo revolver na náboje v kal. 6 mm (Short Blank) je podľa zákona expanznou zbraňou.

Dňa 2.12.2021 bola schválená v parlamente novela Zákona č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach a strelive), ktorá už bola podpísaná aj prezidentkou SR. Najväčšou skupinou, na ktorú bude dopad mimoriadne negatívny, sú držitelia voľnopredajných zbraní (zbraní kat. ,,D´´) a budúci záujemcovia o tieto zbrane.

Na nákup teda potrebujete zbrojný preukaz alebo povolenie na nákup. Ak ste nadobudli štartovaciu zbraň pred účinnosťou novely, musíte jej vlastníctvo, resp. držbu ohlásiť dodatočne. Ak máte k 1. februáru 2022 v držbe zbraň, ktorej držanie do 31. januára 2022 nepodliehalo evidenčnej povinnosti, avšak po 1. februári 2022 sa zaevidovanie zbrane vyžaduje, môžete požiadať o jej zaevidovanie v termíne do 31. januára 2023. Požiadaním o zaevidovanie sa rozumie – osobná návšteva oddelenia dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste pobytu (trvalého/prechodného). Predmetné zbrane je potrebné priniesť so sebou na kontrolu správnosti kategorizácie strelnej zbrane. V rámci registrácie je potrebné predložiť doklad o kúpe (faktúru) tejto zbrane, prípade čestné prehlásenie o spôsobe jej nadobudnutia, ktoré musí podpísať držiteľ zbrane alebo štatutár organizácie (štatutár sa musí preukázať uznesením o schválení za štatutára). Následne bude zbraň zaevidovaná v informačnom systéme polície a po zaplatení správneho poplatku vo výške 6,00- Eur bude vydaný preukaz zbrane.

V prípade, že registráciu nevykonáte, budete mať v budúcnosti problém s kúpu streliva a polícia to bude považovať za nezákonné ozbrojovanie. Každý, kto bude pištole obsluhovať, musí si vybaviť preukaz o manipulácii so zbraňou.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …