Ministerstvo vnútra navrhuje zmeny týkajúce sa dobrovoľných hasičov

Jednou zo zmien by malo byť oficiálne premenovanie z „dobrovoľného hasičského zboru obce“ na „obecný hasičský zbor“

Ministerstvo vnútra SR navrhuje zmenu systému zaraďovania dobrovoľných hasičských zborov obce do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Zmeniť by sa mohol aj spôsob financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a ďalších občianskych združení pôsobiacich v oblasti ochrany pred požiarmi. Finančné príspevky od rezortu vnútra by mohli získavať na základe zverejnenej výzvy. Vyplýva to z návrhu zákona o ochrane pred požiarmi predloženej v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Ako vysvetlil predkladateľ, dobrovoľné hasičské zbory obcí sú zaraďované do kategórií A1, A, B, C a D. „Na základe aplikačnej praxe sa navrhuje, aby rozhodnutie o zaradení do kategórie vykonávali krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, pričom okresné riaditeľstvá HaZZ im budú poskytovať súčinnosť,“ uvádza rezort. V roku 2022 bolo spolu zaradených do kategórií 1 821 dobrovoľných hasičských zborov obcí.

V zákone o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky sa má upraviť to, aby paušálna finančná podpora pre obecné hasičské zbory bola vyplácaná priamo prostredníctvom Hasičského a záchranného zboru.

Členovia obecného hasičského zboru, ktorý zriadi obec, by mali po novom vykonávať svoju činnosť na základe dohody o dobrovoľníckej činnosti. „V súčasnosti absentuje právny vzťah medzi členom Obecného hasičského zboru a obcou,“ zdôvodnil rezort.

V Obecných hasičských zboroch by mohli pôsobiť nielen členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ale aj členovia iných občianskych združení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred požiarmi.

 

zdroj: TASR

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …