stanostas

1. MEDZINÁRODNÝ ZRAZ HASIČSKÝCH VOZIDIEL AVIA

Hasičské AVIE pomaly, ale isto miznú z garáži Dobrovoľných Hasičských Zborov. Aj to bol jeden z hlavných motívov zorganizovať túto nostalgickú akciu a pripraviť priestor pre zaujímavú tradíciu. Ako miesto konania sme si vybrali horné Kysuce. V nedeľu 18.10.2015 to vypukne v Čadci na námestí, kde o 10. hodine bude …

Read More »

O niektorých právnych aspektoch zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

V poslednej dobe došlo k výrazným zmenám, ktorých cieľom je zlepšiť celkový stav pripravenosti spoločnosti na nežiadúce udalosti. Väčšina týchto zmien sa dotýka zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a nadväzujúcich právnych predpisov. V súvislosti s tým  vzniká rad nejasností o účele a správnom aplikovaní niektorých paragrafov. Snahou tohto …

Read More »

Dobrovoľní hasiči začínajú cvičiť s profesionálnymi

V súlade s prijatou koncepciou plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru začína dnešným dňom historicky prvá cyklická príprava dobrovoľných hasičov v priestoroch Výcvikového centra HaZZ Lešť. Dobrovoľní hasiči získajú profesionálny výcvik a zručnosti od profesionálnych hasičov s využitím moderných trenažérov vo výcvikovom centre európskej úrovne. V piatok 4. septembra začali cvičiť desiatky dobrovoľných hasičov z obcí …

Read More »

Nešťastný výjazd hasičov: Vozidlo vrazilo do svahu, kabína s dvoma ľuďmi letela o 20 metrov ďalej

Po druhýkrát sa narodili. O obrovskom šťastí môžu hovoriť dvaja hasiči, ktorí sa v utorok dopoludnia ponáhľali z Nitry na zásah do neďalekého Cabaja-Čápora. Hasiči sa ponáhľali na zásah, pretože v katastri obce Cabaj-Čápor mali hasiť požiar bioskládky. Ešte pred dedinou v zákrute sa ich cisterna na vyjazdených koľajach zrejme rozkolísala …

Read More »

Ministerstvo vnútra predložilo návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi

Návrh novely zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý rezort vnútra predložil do medzirezortného pripomienkového konania,  reaguje na výsledky výkonu štátneho požiarneho dozoru a na poznatky a zmeny v oblasti zabezpečovania činností na úseku ochrany pred požiarmi. Podrobnejšie sa preto upravujú práva a povinnosti právnických osôb a …

Read More »

Slzy prekryté úsmevom, podávaná pomoc ako aj bezmocné prizeranie, čakanie, nádej, viera.

Dobrovoľný hasičský zbor Bytča začiatkom decembra rozbehol akciu na pomoc onkologickým deťom v BB.  Nebolo veľa času lebo posledná návšteva v nemocnici bola naplánovaná na 19.12.2014. Rozbehli sme najmä internetovú propagáciu kde sa nám hneď ozvalo niekoľko darcov na čele DHZ Nitrianska Blatnica ako aj primátor mesta Bytča p. Miroslav …

Read More »

Prehľad požiarovosti za mesiac október 2014

V mesiaci október 2014 vzniklo na Slovensku 470 požiarov, ktoré spôsobili materiálne škody v hodnote 3 058 400 eur. Minulý mesiac zahynuli v dôsledku požiaru tri osoby a 18 osôb sa zranilo. V porovnaní s tým istým minuloročným obdobím sa počet požiarov znížil o 367 prípadov a materiálna škoda sa zvýšila o 347 840 eur. Počet usmrtených …

Read More »

V Brne sa stretli predstavitelia HaZZ a HZS ČR

V utorok 11. novembra 2014 sa v rámci plnenia jednotlivých úloh týkajúcich sa vzájomnej spolupráce a prehlbovania priateľských vzťahov vyplývajúcich z Memoranda o spolupráci stretli predstavitelia hasičského zboru Slovenskej a Českej republiky. (…stretli predstavitelia Hasičského zboru ČR a Hasičského a záchranného zboru na Slovensku). Prezident HaZZ Alexander Nejedlý a generálny …

Read More »