Zaujímavosti

Takto hasili požiar naši predkovia IV. ročník

Dovoľujeme si Vás pozvať na IV. ročník medzinárodnej výstavy historickej hasičskej techniky, ktorá sa uskutoční v dňoch 22.- 23. júna v centre mesta Šamorín. Hlavným prvkom výstavy bude výstava historickej hasičskej techniky, ručné striekačky, parné striekačky, rebríky, motorové striekačky, historické automobily a ďalšie exponáty hasičských zborov a zberateľov zo Slovenska, …

Read More »

Prinášame Vám zoznam schválených a neschválených žiadosti na rekonštrukciu zbrojních

Schválené žiadosti: [pdfviewer width=“1082px“ height=“12000px“ beta=“true/false“]http://dobrovolnihasici.sk/wp-content/uploads/2018/02/SCHVALENE.pdf[/pdfviewer] Neschválené žiadosti: [pdfviewer width=“1082px“ height=“120000px“ beta=“true/false“]http://dobrovolnihasici.sk/wp-content/uploads/2018/02/NESCHVALENE.pdf[/pdfviewer]

Read More »

Hasiči putovali na „Putnok“

Posledný decembrový deň bol pre mnohých výnimočným dňom. Zvlášť pre veriacich ľudí v malej farnosti no s veľkým požehnaním a milosťou v obci Obišovce, ktorá sa nachádza v Košickej arcidiecéze. V tejto obci stojí na vŕšku, ktorý sa ľudovo nazýva Putnok, diecézna svätyňa Ružencovej Panny Márie, v ktorej sa nachádza aj milostivý obraz Panny Márie Obišovskej. Práve …

Read More »

BETLEHEMSKÉ SVETLO 2017

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc. Chceme spolu s ním odovzdať porozumenie do sŕdc v našom okolí. Prijmime ho …

Read More »

Relikvie sv. Floriána v obci pod Tatrami

V roku 2016 si hasiči z podtatranskej obce Malý Slavkov v okrese Kežmarok pripomenuli 85. výročie vstupu DHZ do Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. V roku 2018 si pripomenú 125. výročie prvej písomnej zmienky o hasičoch v obci Malý Slavkov. Spojivom týchto dvoch významných výročí je pre nás rok 2017, kedy sa nám dostalo veľkej …

Read More »

Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú môcť požiadať o dotácie na tento účel. Umožní to návrh novely zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, ktorý poslanci NR SR  schválili 10. mája 2107. Vláda návrh novely schválila  22. februára 2017. Novela rozšíri …

Read More »

Sezónu otvorili halovou súťažou

V okrese Topoľčany sa každoročne organizuje niekoľko hasičských súťaží, memoriálov. I keď sa sezóna začína až v máji, dobrovoľní hasiči zo Soľčian ju otvárajú o čosi skôr. Dôležitá je rýchlosť ale i precíznosť Dobrovoľný hasičský zbor Soľčany v okrese Topoľčany zorganizoval najskôr v minulom roku nultý a v marci tohto roka prvý ročník „Sližárskej halovej súťaže zručností“. Táto …

Read More »

Aktívny alebo neaktívny člen?

Vo všeobecnosti Dobrovoľné hasičské zbory dlhodobo trápi otázka: Ako postupovať, keď podľa prihlásených členov máme výrazne širšiu členskú základňu než reálny počet platiacich a aktívnych členov? Pozri sa bližšie na členstvo v DPO SR. Podľa Stanov DPO SR a ich poslednej aktualizácie, schválených Ministerstvom vnútra SR nájdeme v Hlave II. …

Read More »