Relikvie sv. Floriána v obci pod Tatrami

V roku 2016 si hasiči z podtatranskej obce Malý Slavkov v okrese Kežmarok pripomenuli 85. výročie vstupu DHZ do Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. V roku 2018 si pripomenú 125. výročie prvej písomnej zmienky o hasičoch v obci Malý Slavkov.

Spojivom týchto dvoch významných výročí je pre nás rok 2017, kedy sa nám dostalo veľkej cti a získali sme relikvie sv. Floriána, patróna hasičov. Dňa 3. júna 2017 pri slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval farár farnosti Kežmarok Vdp. IcLic. Jakub Grich,  boli tieto relikvie uložené v Kostole sv. Michala v Malom Slavkove.

Pozvanie na túto slávnosť prijal  predseda Marián Rušin – KV ÚzO DPO SR v Prešove, Peter Duda – predseda OV ÚzO DPO SR v Kežmarku, Ing. Ivan Lučanský – tajomník ÚzO DPO SR Kežmarok, zástupcovia hasičských zborov mesta Kežmarok, obcí Ľubica, Stráne pod Tatrami, Podhorany, Bušovce, Tvarožná, partneri z družobnej Gminy Ľubieň z Poľska, zástupcovia OSP Ľubieň a dychová hudba OSP Tenczyn.

Začiatok slávnosti začal pri hasičskej zbrojnici, odkiaľ sa sprievod domácich hasičov a pozvaných hostí za doprovodu dychovej hudby presunul ku kostolu. Svätú omšu koncelebrovali rodáci z Malého Slavkova Vdp. Mgr. Matúš Perignáth a Vdp. Mgr. Ing. František Perignát. Hasiči sa zapojili do liturgie slova, spevu, prinášania obetných darov, kde priniesli aj hasičskú prilbu, ktorá symbolizovala ochranu života nielen hasičov, ale všetkých, ktorých hasiči zachraňujú. Ako povedal hlavný celebrant vo svojej homílii, sv. Florián nemá byť len ochrancom pred požiarmi a živelnými pohromami, ale aj pred „požiarmi“ nášho vnútra, čo sú hádky, spory, sváry. Slávnostná svätá omša bola ukončená uctením si relikvií a požehnaním relikviami. Po sv. omši sa hasiči v sprievode spolu s duchovnými otcami. presunuli do kultúrneho domu, kde bol pre pozvaných pripravený slávnostný obed. Dychová hudba OSP Tenczyn spríjemnila  svojím koncertom popoludňajšie posedenie.

 

 

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …