Tragická nehoda pilčíkov pri lesnom požiari: Viac ako 50 dobrovoľných hasičov v taktickom cvičení!

S lesným požiarom v obci Valaská Dubová, časť Chríbik a evakuáciou osôb sa museli vysporiadať dobrovoľní hasiči. Išlo o taktické cvičenie. Dobrovoľný hasičský zbor obce Valaská Dubová dňa 10.10.2015 zorganizoval „ OKRSKOVÉ TAKTICKÉ CVIČENIE DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV“ v extraviláne obce.

Cieľom taktického cvičenia bolo precvičenie spôsobu nasadenia a riadenia síl a prostriedkov dobrovoľných hasičských zborov a ostatných záchranných zložiek pri riešení vzniknutého požiaru, ošetrovaní zranených a ich následnej evakuácie do bezpečnej zóny. Tohto cvičenia sa zúčastnili DHZO Valaská Dubová, Likavka, Martinček, Komjatná, Lisková, Liptovská Štiavnica, Rojkov, Príslušníci OR HAZZ Ružomberok a členovia Červeného kríža. Cvičenie pozorovali a vyhodnotili: PhDr. Ladislav Pethö – prezident DPO SR, pplk. Ing. Pavol Pecník – OR HAZZ Ružomberok, Alena Milanová – riaditeľka OV DPO Ružomberok, Mgr. Marián Brtko predseda OV DPO Ružomberok a Roman Kubala – člen výcvikového štábu OV DPO Ružomberok.

Poplach bol vyhlásený o 14:06 miestnym rozhlasom obce Valaská Dubová. Po príjazde na udalosť bol veliteľ zásahu informovaný, že sa jedná o lesný požiar vzniknutý od traktora. Na požiarovisku sa nachádzali štyri osoby. Jedna osoba mala ľahké zranenia, druhá osoba mala zlomenú nohu, tretia osoba bola zavalená padnutým stromom, mala ťažké zranenia hrudníka a horných končatín, posledná štvrtá osoba bola usmrtená. Po prvotnom prieskume veliteľ zásahu zvolal posilové jednotky z okolitých obcí a aj Červený kríž. Medzitým členovia DHZO Valaská Dubová zabezpečili miesto udalosti, aby oheň neohrozoval postihnuté osoby a pripravili ich na poskytnutie predlekárskej prvej pomoci a následný transport. Po príjazde Červeného kríža bola poskytnutá postihnutým osobám predlekárska prvá pomoc a následne boli evakuované z miesta udalosti a odvezené k RZP. Po príjazde prvých posilových jednotiek bolo vytvorené dopravné vedenie a následne aj útočné vedenie pre dopravu hasiacej látky na požiarovisko. Po opätovnom prieskume veliteľ zásahu privolal ďalšie posilové jednotky a rozdelil miesto zásahu na dva zásahové úseky. Prvý zásahový úsek mal na starosti likvidáciu požiaru a druhý zásahový úsek mal na starosti dopravu vody. Nakoľko v danej lokalite je nedostatok vody bolo potrebné zabezpečiť potrebné množstvo vody kyvadlovou dopravou. Pre likvidáciu lokálnych ohnísk boli použité hasiace vaky s objemom od 19 l do 25 l a ručné požiarne náradie. Po úspešnom uhasení požiaru bola veliteľovi zásahu oznámená nezvestná osoba s mentálnym postihnutím ( autista ). Jednalo sa o mladistvého chlapca v športovom oblečení. Veliteľ zásahu vydal pokyn na vytvorenie pátracej skupiny o počte 26 hasičov, ktorý v náročnom a ťažko prístupnom teréne danú osobu dohľadávali. Po úspešnom dohľadaní a dopravení osoby k členom červeného kríža bolo taktické cvičenie ukončené približne o 16:47.

Toto taktické cvičenie nám prinieslo veľa pozitívnych ale aj negatívnych zistení. Práve na tieto nežiaduce ale existujúce problémy sa musíme v nasledujúcich obdobiach zamerať. Prostredníctvom tohto cvičenia sme mohli odhaliť viaceré problémy, ktoré by nastali pri skutočnom požiari v danej lokalite. Vďaka jednotkám z okolitých DHZO sme si mohli vyskúšať skutočnú spoluprácu v teréne z nasadením všetkej techniky, ktorou dobrovoľné zbory aktuálne disponujú. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka a pochvala za predvedené zručnosti a hlavne za to čo robia vo svojom voľnom čase pre všetkých ľudí.

Ing. Marek Bačík – predseda DHZO Valaská Dubová

Fotografie z danej udalosti si môžete pozrieť na stránke OV DPO v Ružomberku po kliknutí na nasledujúci odkaz:

Fotogaléria

 

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …