Bratislavský kraj

Na odbornom zamestnaní sa zúčastnilo deväť obecných hasičských zborov

V sobotu 24.10.2015 pripravilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku na základe spolupráce s Územným výborom DPO Pezinsko – Seneckým odborné zamestnanie. Cieľom zamestnania bolo zvyšovanie odbornej a praktickej pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov obcí . Celkovo sa na odbornom zamestnaní zúčastnilo deväť obecných hasičských zborov z obcí Častá, Doľany, Budmerice, Pezinok, Modra, Blatné, Tomášova, …

Read More »