Na odbornom zamestnaní sa zúčastnilo deväť obecných hasičských zborov

V sobotu 24.10.2015 pripravilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku na základe spolupráce s Územným výborom DPO Pezinsko – Seneckým odborné zamestnanie. Cieľom zamestnania bolo zvyšovanie odbornej a praktickej pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov obcí . Celkovo sa na odbornom zamestnaní zúčastnilo deväť obecných hasičských zborov z obcí Častá, Doľany, Budmerice, Pezinok, Modra, Blatné, Tomášova, Malinova a Veľkého Bielu spolu 41 členov. Vedenie výcviku zabezpečovalo 11 príslušníkov OR HaZZ v Pezinku.

Členovia hasičských jednotiek absolvovali postupne výcvik na troch pracoviskách:

1.      Technický výcvik – členovia DHZO pod vedením príslušníkov OR HaZZ v Pezinku vykonávali praktický výcvik tvorenia útočného a dopravného vedenia, tvorenie vedenia po rebríku a vnikanie do uzatvorených priestorov. Výcvik prebiehal v priestoroch školského areálu a amfiteátra.

2.      Ochrana pri zásahu – teoretická príprava pod vedením OR HaZZ v Pezinku zameraná na používanie ochranných prostriedkov pri jednotlivých druhoch zásahu a identifikácia nebezpečenstva pri zásahu. Výcvik prebiehal v priestoroch hasičskej zbrojnice v obci Častá.

3.      Povodňová príprava – praktický výcvik pod vedením príslušníkov OR HaZZ v Pezinku zameraný na použitie nevej techniky vo výbave DHZO a to povodňových prívesov. Nacvičené bolo použitie prenosných povodňových zábran a vytvorenie čerpacích stanovíšť. Prívesy na výcvik poskytli BHZO obcí Pezinok a Budmerice. Výcvik prebiehal pri vodnom toku nad obcou Častá smerom na strelnicu.

 

Na akcii boli prítomný aj riaditeľ OR HaZZ v Pezinku plk. Ing. Emil Moťovský , zástupcovia ÚzV DPO Pezinsko – Seneckého.

Na záver sa na hasičskej stanici v Častej uskutočnilo vyhodnotenie zamestnania a zhodnotená činnosť na jednotlivých pracoviskách. Poďakovanie patrí dobrovoľnému hasičskému zboru obce Častá a starostke obce Častá za materiálne zabezpečenie a poskytnutie priestorov.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …