stanostas

Prehľad výjazdov hasičov počas vianočných sviatkov

Príslušníci hasičského a záchranného zboru spolu trávia tretinu kalendárneho roka. Nie je preto ničím výnimočným, že sú v pohotovosti aj počas vianočných sviatkov. Na Štedrý deň a v 1. a 2. sviatok vianočný zaznamenali celkom 196 udalostí rôzneho charakteru, pri ktorých bola potrebná ich pomoc. 24. decembra 2019 zasahovali pri …

Read More »

Vianočný príhovor prezidenta Hasičského a záchranného zboru

Vážení kolegovia, drahí hasiči, priatelia, ani sme sa nenazdali, ubehol ďalší rok, a znovu prichádzajú výnimočné a najkrajšie sviatky v roku plné pokoja a rodinných stretnutí. Vôňa domova, tradície a dobré zvyky sú neodmysliteľnou súčasťou čarovného vianočného obdobia. V čase najkrajších sviatkov pokoja, porozumenia, lásky a mieru všetko plynie pomalšie. …

Read More »

Prežite bezpečné Vianoce!

Odporúčania v súvislosti s používaním vianočného osvetlenia V súvislosti s používaním vianočného osvetlenia a dekoračných svietidiel odporúča HaZZ nasledovné opatrenia: – používať iba certifikované vianočné osvetlenie, – v prípade, že sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, je potrebné osvetlenie na vianočnom stromčeku vypnúť z elektrického zdroja energie, – rešpektovať pokyny …

Read More »

V piatok dostali nové vozidlo Iveco Daily členovia DHZO Roztoky

Dobrovoľným hasičom v obci Roztoky bolo v piatok, 20. 12. 2019 odovzdané nové vozidlo Iveco Daily. Odovzdávanie vozidiel sa uskutočnilo so začiatkom o 11.30 hod. za účasti riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove Jána Goliáša, riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ vo Svidníku Viktora Hriseňka a starostu obce Roztoky Martina Jurkoviča. Na …

Read More »

Dobrovoľní hasiči v Demänovskej Doline dostali protipovodňový vozík

Štátny tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič odovzdal v sobotu, 23. novembra 2019, protipovodňový vozík Dobrovoľnému hasičskému zboru v Demänovskej Doline. „V poslednej dobe bola naša obec skúšaná povodňami. V máji v tomto roku sme založili Dobrovoľný hasičský zbor. Pridelenie protipovodňového vozíka je dôležité pre celú Demänovskú Dolinu a verím, …

Read More »

Nové vozidlá Iveco Daily si prevzali zástupcovia 5 obcí v Banskobystrickom kraji

Dňa 21. novembra 2019 sa v Banskobystrickom kraji uskutočnilo odovzdávanie vozidiel Iveco Daily, ktoré si prevzali zástupcovia 5 obcí okresov Veľký Krtíš a Krupina. Na slávnostnom odovzdávaní, ktoré sa uskutočnilo za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Michala Bagačku, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Saloňa, prezidenta Hasičského a záchranného …

Read More »

Odborný seminár pre príslušníkov organizačne zaradených na výkon funkcie v ambulanciách HaZZ

Začiatkom tohto týždňa sa v Kúpeľno – rehabilitačnom ústave MV SR Bystrá v Liptovskom Jáne uskutočnil odborný seminár pre 56 príslušníkov HaZZ organizačne zaradených na výkon funkcie v špecializovaných ambulanciách v odbore urgentná medicína HaZZ. V rámci odborného semináru boli pre zúčastnených pripravené rôzne témy, napr. popáleniny a ich terapia …

Read More »