Hasičský a záchranný zbor zvýšil hliadkovaciu činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

V súvislosti s nárastom požiarov v prírodnom prostredí došlo k zvýšeniu hliadkovacej činnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Príslušníci HaZZ sa zameriavajú najmä na miesta s najväčším rizikom vzniku takejto udalosti, pričom v prípade porušenia zákona môžu na mieste udeliť blokovú pokutu do výšky 100 eur. V priestupkovom konaní sa jej výška môže vyšplhať až na 331 eur, v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa až na 16 596 eur. Určení príslušníci vykonávajú monitoring v rámci okresu, určujú si presnú trasu a najviac ohrozené stanoviská. V prípade potreby sú schopní okamžite zasiahnuť, uhasiť požiar a udalosť riešiť pokutou alebo slovným napomenutím.

Vyzývame občanov, aby rešpektovali čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, kedy sa zakazuje:

– opekať, grilovať alebo zakladať oheň na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme 50 metrov, a to aj na vyhradených miestach,
– fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
– spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme. 

Foto: HaZZ

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …