Aktivity DHZ počas pandémie spôsobenej novým koronavírusom

Na základe podkladov z Územných organizácií DPO SR prinášame prehľad aktivít dobrovoľných hasičských zborov počas pandémie spôsobenej novým koronavírusom

 

 

 

ÚzO DPO SR Bratislava:

DHZ BA Staré Mesto – zabezpečovanie stravy v zariadení IVES v Dúbravke

DHZ Záhorská Bystrica – dezinfekcia ihrísk a parkov

DHZ Čunovo – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Petržalka –  dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Podunajské Biskupice  – dezinfekcia ihrísk, parkov, zastávok MHD

DHZ Rusovce  – dezinfekcia 1 x krát do týždňa – po 2 členov

 

ÚzO DPO SR Malacky:

DHZ Záhorská Ves – pomoc pri nákupe starším občanom, dezinfekcia verejných priestranstiev a autobusových zastávok, usmerňovanie poberateľov soc. dávok pred poštou, usmerňovanie občanov pri nákupe v obchode najmä v piatok a sobotu

DHZ Malacky –  roznášanie rúšok seniorom

DHZ Vysoká pri Morave – roznášanie rúšok seniorom

DHZ Stupava – dezinfekcia verejných priestranstiev a autobusových zastávok

DHZ Veľké Leváre – roznášanie rúšok

 

ÚzO DPO SR Pezinok/Senec:

DHZ Častá – pomoc /roznášanie stravy, meranie teploty, …/ v karanténnom centre Častá – Papiernička

DHZ Doľany – pomoc /roznášanie stravy, meranie teploty, …/ v karanténnom centre Častá-Papiernička

DHZ Budmerice – rozvoz stravy do karanténneho strediska Častá – Papiernička

DHZ Bernolákovo – dezinfekcia verejných priestorov, roznášanie rúšok

DHZ Blatné – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Rovinka – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, darovanie krvných doštičiek, pomoc vecnými darmi /uteráky, dezinfekcia, trvanlivé potraviny/ v nocovni pre bezdomovcov DEPAUL

DHZ Reca – výroba a distribúcia 200 ks rúšok, usmerňovanie ľudí pri vstupe na poštu

DHZ Píla – dezinfekcia verejných priestorov, pomoc v karanténnom centre

DHZ Nová Dedinka -dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Pezinok –  pomoc /roznášanie stravy, meranie teploty, …/ v karanténnom centre SOŠ Modra, pomoc v odberovom mieste

DHZ Modra – pomoc /roznášanie stravy, meranie teploty, …/ v karanténnom centre SOŠ Modra

DHZ Tureň – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, distribúcia dezinfekčných roztokov, nákup pre rodinu v karanténe

DHZ Zálesie – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Boldog – rozvoz potravín a liekov, zabezpečenie ochranných rúšok, distribúcia ochranných prostriedkov všetkým obyvateľom obce, zabezpečenie bezpečného prevozu darcov krvi vrátane dezinfekcie, hliadkovacia činnosť pre zvýšenie bezpečnosti v obci (kvôli nárastu trestných činov vlámania v susedných obciach)

 

ÚzO DPO SR Trnava:

DHZ Jaslovské Bohunice, Trnava Centrum, Vlčkovce, Bučany, Križovany nad Dudváhom,  Bohdanovce nad Trnavou, Horné Orešany, Šelpice, Lošonec – dozorovanie v prijímacom stane pri Fakultnej nemocnici Trnava –

DHZ Jaslovské Bohunice, Bučany, Brestovany – vykonanie dezinfekcie a príprava priestorov internátu na ul. Sibírska Trnava

DHZ Pole – vykonávanie evidencie repatriantov internát hotelovej školy Piešťany

 

ÚzO DPO SR Dun.Streda:

DHZ Ohrady – roznášanie rúšok a  iná pomoc v rámci obce

DHZ Vrakúň – dezinfekcia priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy, pomoc v karanténnych strediskách v Gabčíkove, nákupy pre seniorov

DHZ Mad – dezinfekciu verejných priestorov, rozvoz stravy a pomoc v karanténnych strediskách

DHZ Sap – dezinfekcia priestorov, distribúcia rúšok,  rozvoz stravy

DHZ Kyselica, Kľúčovec – dezinfekcia zastávok, roznášanie rúšok

DHZ Ňárad – dezinfekcia priestorov a budov, distribúcia rúšok, pomoc v karanténnom stredisku v Medveďove, pomoc pri presťahovaní cez hranice, nápomocní pri rôznych ďalších výkonoch

DHZ Rohovce – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Vieska – dezinfekcia verejných  priestranstiev, šitie  rúšok, distribúcia rúšok, pomoc v karanténnych strediskách Gabčíkovo

DHZ Macov – roznášanie rúšok občanom, ktoré ušili dobrovoľníci, dohľad a usmerňovanie občanov na zbernom dvore…
DHZ Čiližská Radvaň – dezinfekcia priestorov, výpomoc v karanténnom  stredisku v Gabčíkove

DHZ Dolný Štál – dezinfekcia vstupných dvier na verejných budovách, lavičiek, vchodov do obchodov

DHZ Kostolné Kračany – príprava karanténnych priestorov v Gabčíkove

DHZ Medveďov – distribúcia rúšok, pomoc pri nákupe  potravín  pre seniorov

DHZ Gabčíkovo – práca v karanténnych priestoroch v Gabčíkove od samotného začiatku

DHZ Bodíky – pomoc pri dezinfikovaní verejných priestorov a verejných budov, pomoc pri rozvážaní rúšok

DHZ Padáň – dezinfekcia verejných budov, šitie rúšok, distribúcia rúšok

DHZ Jurová – dezinfekcia verejných priestranstiev, rozvoz potravín pre dôchodcov

DHZ Orechová Potôň – pomoc v karanténnom stredisku v Gabčíkove, dezinfekcia verejného priestranstva, rozvoz rúšok v obci

 

ÚzO DPO SR Galanta:

DHZ Čierny Brod, Čierna Voda, Košúty, Mostová, Čierny Brod, Čierna Voda, Košúty, Mostová – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Dolné Saliby, Košúty, Mostová, Pata, Váhovce – distribúcia ochranných rúšok

DHZ Horné Saliby, Čierny Brod, Vozokany, Čierny Brod – pomoc v karanténnych strediskách

ÚzO DPO SR Piešťany:

DHZ Vrbové –  meranie a kontrola repartriantov v zariadení MV SR hotel Signál

DHZ Banka – roznášanie rúšok seniorom v obci Banka a dezinfikovanie autobusových zastávok

ÚzO DPO SR Senica:

DHZ Prievaly – osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov, dezinfekcia verejných priestranstiev – autobusových zastávok, lavičiek, zábradlia, meranie teploty v sociálnom zariadení

DHZ Jablonica – osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov

DHZ Podbranč – Horná Dolina –  osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov

DHZ Častkov –  dezinfekcia verejných priestranstiev – autobusových zastávok, lavičiek, zábradlia

DHZ Sobotište – osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov, dezinfekcia verejných priestranstiev – autobusových zastávok, lavičiek, zábradlia mostov a iné

DHZ Koválov – členky učili cca 400 ks rúšok a rozniesli všetkým dôchodcom v obci nad 60.r

DHZ Lakšárska Nová Ves – osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov

DHZ Sekule – osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov, pomoc s nákupmi potravín a liekov pre starých a osamelých občanov

DHZ Moravský Svätý Ján – osvetľovanie hraníc medzi Rakúskom, podávanie stravy repatriantom v zaradení VÚC Trnava – Piesočná

DHZ Kúty – šitie a roznos rúšok pre obec Kúty – 1 000 ks, osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov, stráženie repatriantov na diaľnici D 2 Brodské, darovanie krvi v Bratislave – na výzvu, nákup potravín a liekov pre starších občanov v obci

DHZ Senica – dezinfekcia verejných priestranstiev – autobusových zastávok, lavičiek, zábradlia, mostov a iné, meranie teploty a asistencia pri vstupe do MsÚ Senica, pomoc pri testovaní v Domove dôchodcov v Senici, podávanie stravy repatriantom v zaradení  mesta – chata nad plážou Kunov

 

ÚzO DPO SR Skalica:

DHZ Holíč – dezinfikovanie verejných priestranstiev, zabezpečovanie centra pomoci pre ľudí bez domova

DHZ Skalica – dezinfikovanie verejných priestranstiev

DHZ Letničie, Skalica, Gbely, Chropov, Petrova Ves, Radošovce, Mokrý Háj, Kúty, Popudinské Močidľany, Unín, Kopčany, Koválovec, Vrádište, Brodské – zabezpečovanie asistenčných hliadok na hraničných prechodoch Holíč-Hodonín a Brodské-Břeclav, zabezpečovanie pitného režimu pre repatriantov na hraničných prechodoch

 

ÚzO DPO SR Trenčín:

DHZ Trenč. Teplice – dezinfekcia verejných priestorov, pomoc pri zriaďovaní karanténnych priestorov v zariadení pre seniorov a následná dezinfekcia

DHZ Omšenie – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Dobrá – dezinfekcia verejných priestorov a distribúcia rúšok

DHZ Soblahov – dezinfekcia verejných priestorov, dezinfekcia obce Mníchova Lehota, zabezpečenie pitnej vody pre repatriantov a slúžiacich príslušníkov na hranič. priechode Drietoma-Starý Hrozenkov, pomoc pri stavaní stanu a osvetlenie stanu, výroba ochranných štítov /10 ks/, vykladanie materiálu v sklade ŠHR Čachtice

DHZ Ivanovce – vykladanie materiálu v sklade ŠHR Čachtice

DHZ Chocholná-Velčice – vykladanie materiálu v sklade ŠHR Čachtice

Opatovce – vykladanie materiálu v sklade ŠHR Čachtice

SOŠ LT Trenčín- vykladanie materiálu v sklade ŠHR Čachtice

DHZ Trenč. Turná – šitie a distribúcia rúšok

DHZ Ivanovce – distribúcia rúšok, pravidelný nákup potravín a liekov seniorom, ktorí o to požiadali OcÚ

DHZ Neporadza – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Trenč. Teplá – dezinfekcia verejných priestorov, pomoc a dozor pri vstupe na OcÚ, dodržiavanie hygien. opatrení a odstupu

DHZ Trenč. Opatová – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Drietoma – pomoc na hraničnom priechode, dovoz pitnej vody

DHZ Svinná – šitie rúšok, dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Bobot – dezinfekcia verejných priestorov

 

ÚzO DPO SR Bánovce n. Bebravou:

DHZ Bánovce nad Bebravou – dezinfikovanie priestorov

DHZ Slatina nad Bebravou – distribúcia rúšok

DHZ Prusy – distribúcia rúšok

DHZ Malá Hradná – dezinfikovanie priestorov

DHZ Uhrovec – dezinfikovanie priestorov

DHZ V. Chlievany – dezinfikovanie priestorov

DHZ Žitná – Radiša – dezinfikovanie priestorov, distribúcia rúšok

 

ÚzO DPO SR Ilava :

DHZ Nová Dubnica- Kolačín – Od 10.4. 2020 sa 2 x do týždňa vykonáva dezinfekcia verejných priestorov, čo zahrňuje: 13 autobusových zastávok, lavičky na námestí, zábradlia priľahlých zastávok.

DHZ Košecké Podhradie – distribúcia rúšok v obci

ÚzO DPO SR Myjava:

DHZ Brezová pod Bradlom –  dezinfekcia verejných priestorov 2x do týždňa – lavičky, zábradlia, budova MsÚ, zdravotné stredisko

 

ÚzO DPO SR Nové Mesto N. Váhom:

DHZ Modrovka – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Kálnica – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Stará Turá – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Bošáca – dezinfekcia verejných priestranstiev a autobusových zastávok

DHZ Papraď – dezinfekcia verejných priestranstiev a kontajnerov

DHZ Topolecká – dezinfekcia verejných priestranstiev a kontajnerov

DHZ Drgoňova Dolina – dezinfekcia verejných priestranstiev a kontajnerov

DHZ Miškech Dedinka – dezinfekcia verejných priestranstiev a autobusových zastávok

DHZ Hrachovište – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Nová Ves – šitie  a distribúcia rúšok

DHZ Pobedim – služby v karanténnom centre Piešťany

DHZ Beckov – dezinfekcia verejných priestranstiev a autobusových zastávok

 

ÚzO DPO SR Považská Bystrica:

DHZ Zemiansky Kvášov  – dezinfekcia v okolí nemocnice v Považskej Bystrici, verejných priestorov, mostov

DHZ Horný Moštenec – dezinfekcia zastávok mestskej hromadnej dopravy v meste Považská Bystrica.

DHZ Milochov – dezinfekcia lavičiek v meste, smetných košov, kontajnerov na odoberanie vzoriek pri nemocnici

 

ÚzO DPO SR Prievidza:

DHZ BOZPO – distribúcia rúšok občanom mesta Prievidza

DHZ Bystričany – roznášanie letákov pre všetkých občanov obce o ochorení COVID – 19, roznášanie rúšok všetkým občanom obce, roznášanie dezinfekcie pre všetkých občanov obce, denne sa monitoruje obec najmä vo večerných hodinách na zabránenie zhromažďovaniu sa v obci hlavne tínedžerov, účasť v krízovom štábe obce, pravidelná spolupráca so starostom obce

DHZ Cígeľ- činnosť DHZ spočíva v dezinfekcií verejných priestorov, distribuujú sa  potraviny, ktoré si občania objednali na obecnom úrade.

Kamenec pod Vtáčnikom – dezinfekcia verejných kontaktných plôch – lavičky, odpadové koše, zábradlia a pod.

DHZ Kanianka – dezinfekcia verejných priestranstiev, autobusových zastávok, športových Ihrísk, zábradlí, detských ihrísk, roznášanie rúšok osobám starším ako 65 rokov, šitie rúšok, zabezpečenie materiálu na šitie rúšok z vlastných zdrojov, pomoc pri roznášaní obedov starším osobám

DHZ Kocúrany- dezinfekcia  verejných priestranstiev – autobusové zastávky, nádoby na odpad 1 100 l, rozdanie ochranných rúšok všetkým seniorom obce

DHZ Koš – dezinfekcia verejných priestorov obce Koš a aj obce Sebedražie, distribúcia rúšok v obci Koš

DHZ Morovno – dezinfikovanie priestorov, distribúcia rúšok, roznášanie informačných letákov, nákup potravín pre seniorov na požiadanie, pomoc s platbou online

DHZ Nedožery – Brezany – distribúcia rúšok všetkým občanom nad 60 rokov, dezinfekcia exponovaných miest v obci, edukácia občanov v boji proti vírusovému ochoreniu COVID 19

DHZ Nitrica- dezinfikovanie spoločenských priestorov v obci – obchody, autobusové zastávky, pošta, lavičky, oddychové zóny

DHZ Poluvsie – roznášanie rúšok /šili pracovníci OcÚ/ seniorom v obci, dezinfekcia športového areálu a autobusovej zastávky, jednorazový sponzorský dar vo forme jednorazových  rúšok a jednorazových rukavíc pre Červený kríž pobočka Prievidza,

– počas sviatkov Veľkej noci  dozor pri vstupe do miestnych potravín

Opatovce nad Nitrou – dezinfekcia verejných priestorov v obci Kocúrany

 

 

ÚzO DPO SR Púchov:

DHZ Záriečie – dezinfikovanie verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy DHZ Dolné Kočkovce – distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Streženice  – distribúcia rúšok

DHZ Nosice – dezinfikovanie verejných priestorov a distribúcia rúšok

 

ÚzO DPO SR Komárno:

DHZ Hurbanovo – pomoc seniorom – roznášanie liekov, nákupy, novín, dobíjanie kreditu, psychická podpora, roznášanie rúšok – 1000 rúšok

DHZ Nesvadby – zorganizovanie a pomoc pri odovzdávaní humanitárnej potravinovej pomoci pre odkázané rodiny

DHZ Radvaň nad Dunajom  –  výroba a distribúcia ochranných rúšok pre odkázaných obyvateľom v dedine, nákup potravín

DHZ Brestovec – nákup potravín pre dôchodcom, roznášanie rúšok, dezinfekcia objektu s ozónom  obecný úrad a miestna škôlka

DHZ Iža – roznášanie ochranných rúšok a propagačného materiálu

DHZ Okoličná na Ostrove – roznášanie rúšok

DHZ Zemianska Olča – rozdávanie rúšok a dohliadnutie na dodržovania nariadenia krízového štábu

DHZ Sokolce – pomoc v karanténnom stredisku Gabčíkovo

 

ÚzO DPO SR Levice:

DHZ Kozárovce –odber vzoriek – asistencia armádnej jednotke pri reštaurácii  Stop, uzavretie rómskej osady – asistencia, dezinfekcia verejných priestorov,

DHZ Hontianska Vrbica – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Tehla – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Tekovské Lužany – dezinfekcia verejných priestorov, zdravotné stredisko, pošta, obchody

 

ÚzO DPO SR Žilina:

DHZ Brodno – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Dolná Tižina – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Ďurčiná – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Horný Hričov –  dezinfekcia verejných priestranstiev, rozvoz rúšok

DHZ Jasenové – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Mojšova Lúčka – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Podhorie – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Poluvsie –rozvoz rúšok

DHZ Šuja – dezinfekcia verejných priestranstiev, šitie a rozvoz rúšok, iná pomoc /distribúcia info letákov /

DHZ Trnové – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Turie – dezinfekcia verejných priestranstiev, rozvoz rúšok

DHZ Varín – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Vranie – dezinfekcia verejných priestranstiev

 

ÚzO DPO SR Bytča:

DHZ Hliník nad Váhom – nákup starým a chorým ľuďom

DHZ Maršová – Rašov – dezinfekcia zastávok SAD

DHZ Veľké Rovné – dezinfikovanie zastávok SAD

DHZ Setechov – 60 ks rúškov odovzdalo farskému úradu Petrovice

DHZ Hlboké nad Váhom – dezinfikovali zastávky SAD

 

ÚzO DPO SR Čadca:

DHZ Čierne pri Čadci – dezinfekcia v obci

DHZ Oščadnica – dezinfekcia  v obci

DHZ Skalité – dezinfekcia v obci, roznášanie rúšok

DHZ Svrčinovec – dezinfekcia hraničný prechod colnica

DHZ Čierne – Zágrunie – nákup a dovoz nákupu pre dôchodcov na chalupu

DHZ Turzovka – dezinfekcia v meste

DHZ Korňa – dezinfekcia nemocnica Čadca, dezinfekcia hraničný prechod Svrčinovec, dezinfekcia hraničný prechod Makov, dezinfekcia v obci, rozvoz liekov, rozvoz rúšok v obci.

DHZ Makov – dezinfekcia hraničný prechod colnica, poskytnutie priestorov zbrojnice policajtom, vojakom a hasičom

DHZ Podvysoká – roznášanie rúšok v obci

DHZ Vysoká nad Kysucou – kontrola lokalít chatových oblastí majiteľov zo zahraničia, šitie rúšok

DHZ Horný Kelčov – kontrola lokalít chatových oblastí majiteľov zo zahraničia, či nie sú porušené, šitie rúšok

DHZ Krásno nad Kysucou – dezinfekcia v meste

DHZ Dunajov – dezinfekcia v obci

DHZ Klubina – šitie rúšok

DHZ Nová Bystrica – kontrola lokalít chatových oblastí majiteľov zo zahraničia, či nie sú porušené

DHZ Vychylovka – kontrola lokalít chatových oblastí majiteľov zo zahraničia, či nie sú porušené

DHZ Radôstka – dezinfekcia v obcí

DHZ Stará Bystrica – dezinfekcia v obci, roznášanie rúšok v obci

DHZ Zborov nad Bystricou – dezinfekcia v obci, roznášanie rúšok

DHZ Raková – roznášanie rúšok v obci

DHZ Olešná – dezinfekcia v obci

DHZ Staškov – dezinfekcia v obci

DHZ Zákopčie ústredie – dezinfekcia v obci

DHZ Zákopčie Tarabov – nákup a dovoz nákupu dôchodcom

 

ÚzO DPO SR Dolný Kubín:

DHZ Horná Lehota – dezinfekcia verejných priestranstiev / zastávka autobusu a vlaková zastávka, odpadové koše v obci, lavičky na sedenie, prístupové chodníky na úrady a predajne,…/

DHZ Zábiedovo – distribúcia rúšok

DHZ Vyšný Kubín – rozvoz stravy dôchodcom

DHZ Suchá Hora – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Bobrov – distribúcia rúšok, rozvoz stravy dôchodcom

DHZ Kraľovany – dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia rúšok, rozvoz stravy dôchodcom

DHZ Istebné – distribúcia rúšok, obhliadka obce

DHZ Zubrohlava – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Oravské Veselé – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Krušetnica – distribúcia rúšok, obhliadka obce

DHZ Kňažia – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Novoť – distribúcia rúšok

 

ÚzO DPO SR Kysucké Nové Mesto :

DHZ Povina – dezinfekcia autobusových zastávok, dezinfekcia domu smútku, distribúcia rúšok v obci

DHZ Ochodnica – dezinfekcia v obci ( verejné priestranstvá, zastávky, lavičky a veľkokapacitné kontajnery)

 

ÚzO DPO SR Lipt.Mikuláš:

DHZ Dúbrava – roznášanie rúšok občanom

DHZ Hybe –  dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Liptovská Porúbka – pomoc v karanténnom zariadení. Bystrá – Liptovský Ján

DHZ Liptovská Kokava-  roznášanie rúšok občanom, pomoc v karanténnom zariadení Bystrá – Liptovský Ján, dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Liptovský Peter -dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Uhorská Ves – šitie a distribúcia rúšok

DHZM Liptovský Mikuláš  – pomoc v karanténnom zariadení Bystrá- Liptovský Ján

DHZ Bodice – pomoc v karanténnom zariadení Bystrá – Liptovský Ján

DHZ Liptovská Ondrašová – pomoc v karanténnom zariadení Bystrá – Liptovský Ján

DHZ Smrečany –  pomoc v karanténnom zariadení Bystrá – Liptovský Ján

DHZ Pribylina – pomoc v karanténnom zariadení Bystrá – Liptovský Ján

DHZ Galovany – dezinfekcia verejných priestranstiev

 

ÚzO DPO SR Martin:

DHZ Blatnica – dezinfekcia verejného priestranstva v obci, hliadkovanie – usmerňovanie turistov – počas víkendov

DHZ Bystrička –  dezinfekcia verejné priestranstvo v obci, rozvoz rúšok pre občanov

DHZ Folkušová – nákup osamelým občanom

DHZ Kláštor pod Znievom – dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Košťany nad Turcom –  dezinfekcia verejné priestranstvo v obci, nákup osamelým občanom

DHZ Lipovec – dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Priekopa –  dezinfekcia verejného priestranstva v obci, pomoc mestu Martin – krízovému štábu podľa potreby

DHZ Nolčovo – dezinfekcia verejného priestranstva v obci, rozvoz rúšok občanom

DHZ Príbovce – dezinfekcia verejného priestranstva v obci, rozvoz rúšok

DHZ Ratkovo  – dezinfekcia verejného priestranstva v obci, rozvoz rúšok

DHZ Sklabinský Podzámok – dezinfekcia verejného priestranstva v obci, rozvoz rúšok starším občanom

DHZ Slovany – hliadkovanie v prírode, usmerňovanie turistov počas víkendov

DHZ Socovce –  dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Sučany – dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Trebostovo – nákup starším osamoteným občanom

DHZ Turčiansky Ďur  – dezinfekcia verejného priestranstva v obci, šitie a rozvoz rúšok pre občanov

DHZ Turany – dezinfekcia verejného priestranstva v obci, sponzorský dar na ušitie rúšok pre občanov mesta Turany, zabezpečenie rozvozu rúšok

DHZ Turčianske Jaseno – dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Turčianske Kľačany –  hliadka  a usmerňovanie turistov

DHZ Turčiansky Peter – dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Valča – dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Vrícko – dezinfekcia verejného priestranstva v obci, rozvoz rúšok

DHZ Vrútky – dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Žabokreky – dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Záturčie – dezinfekcia verejného priestranstva v mestskej časti Záturčie, nákup a roznos rúšok pre starších členov a občanov mestskej časti Záturčie

DHZ Spojená škola Martin – dezinfekcia a príprava internátu /karanténa pre zdravotný personál/

ÚzO DPO SR Ružomberok:

DHZ Lisková – dezinfekcia verejných priestorov, šitie a distribúcia rúšok, distribúcia infoletákov

DHZ Likavka – dezinfekcia verejných priestorov, pomoc v karanténnom stredisku Donovaly

DHZ Turík – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Ludrová – dezinfekcia verejných priestorov, rozvoz stravy –

DHZ Vlkolínec – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Lipt. Štiavnica – šitie a distribúcia rúšok

 

ÚzO DPO SR Turč. Teplice:

DHZ Turčianske Teplice – dezinfekcia verejných priestorov a detských ihrísk, distribúcia 800 ks rúšok seniorom

DHZ Slovenské Pravno – distribúcia rúšok

 

ÚzO DPO SR Banská Bystrica:

DHZ Banská Bystrica-Sásová – roznášanie rúšok, nákup potravín,

DHZ  Strelníky – roznášanie rúšok, dezinfekcia verejných priestranstiev, dezinfekcia sociálneho zariadenia pre dôchodcov, nákupného strediska

DHZ Turecká – distribúcia ochranných rúšok, ktoré zabezpečila obec.

DHZ Ľubietová – dozor a usmerňovanie občanov pri nákupoch v obchodných prevádzkach

DHZ Vlkanová – členky DHZ  z donesených materiálov na zbrojnici šili  ochranné rúška pre občanov, následne ich aj distribuovali, roznášali jedlo pre dôchodcov, dezinfikovali zastávky v obci, kontajnery na komunálny  odpad.

DHZ  Hrochoť- dezinfekcia priestorov na autobusových zastávkach, v sociálnom zariadení, distribúcia rúšok, rozvoz pitnej vody.

DHZ Nemce – dezinfekcia autobusových zastávok prímestskej dopravy v obci Nemce a verejných priestranstiev,  vchodov do prevádzok predajní v obci.

DHZ Badín – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

ÚzO DPO SR Brezno:

DHZ Brezno – dezinfekcia verejných priestorov na území mesta, distribúcia vody pre marginalizované rómske komunity na území Brezna

DHZ Pohronská Polhora – rozvoz rúšok, rozvoz nákupov

DHZ Heľpa – dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia rúšok pre obyvateľov obce nad 65 rokov a marginalizované skupiny obyvateľov, pomoc pri zabezpečení donášky potravín obyvateľov, ktorí boli v karanténe /cestovateľská anamnéza/

DHZ  Závadka nad Hronom – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Bystrá – dezinfekcia verejných priestranstiev, rozvoz rúšok

 

ÚzO DPO SR Krupina:

DHZ Lackov – distribúcia rúšok

DHZ Ladzany – dezinfikovanie verejných priestorov

DHZ Krupina – dezinfikovanie verejných priestorov

DHZ Kozí Vrbovok – dezinfikovanie verejných priestorov

DHZ Uňatín – dezinfikovanie verejných priestorov, šitie a distribúcia rúšok

 

ÚzO DPO SR Revúca:

DHZ Gemer, Gemerská Ves, Hucín, Držkovce, Kameňany, Ratková, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Lubeník – dezinfekcia verejných priestranstiev, autobusových zastávok, lavičiek

DHZ Jelšava – dezinfekcia verejných priestranstiev, lavičiek, autobusových zastávok,

zariadení opatrovateľskej služby

 

ÚzO DPO SR Rimavská Sobota :

DHZ Dolné Zahorany – dezinfekcia verejných priestorov a výroba a distribúcia rúšok

DHZ Belín – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Číž – dezinfekcia verejných priestorov a výroba a distribúcia rúšok

DHZ Rim. Baňa – dezinfekcia verejných priestorov a výroba a distribúcia rúšok, pomoc s nákupmi, čistenie studní

DHZ Hajnáčka – dezinfekcia verejných priestorov a výroba a distribúcia rúšok

DHZ Hostice – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Tisovec – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Rim. Brezovo – dezinfekcia verejných priestorov, výroba a distribúcia rúšok a čistenie studní

DHZ Ivanice – dezinfekcia verejných priestorov, výroba a distribúcia rúšok a čistenie studní

 

ÚzO DPO SR Veľký Krtíš:

DHZ Želovce – dezinfekcia verejných priestorov v obci

DHZ Vinica – šitie rúšok pre celú obec (cca 1600 ks) a ich distribúcia, pomoc seniorom- roznáška nákupov, liekov

  1. Kameň – šitie rúšok pre mesto M. Kameň,

Hrušov – súčinnosť so SČK pri zabezpečení materiálu na rúška, montáž špeciálnej techniky na dezinfekciu verejných priestorov do Iveco, monitoring v obci Čeláre – dezinfekcia verejných priestorov v obci a 4 okolitých obciach v týždňových intervaloch resp. podľa potreby

Bušince – kontrolná činnosť v obci pri dodržiavaní nariadení

 

ÚzO DPO SR Detva/Zvolen

DHZ Budča – dezinfikovanie priestorov, distribúcia rúšok pred obchodom, poštou, upozorňovanie občanov na rozstup

DHZ Bzovská Lehôtka – dezinfikovanie priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Zvolenská Slatina –  dezinfikovanie priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Látky – distribúcia rúšok

DHZ Sliač – upozorňovanie na rozstup pred potravinami a vstup s rúškami

 

ÚzO DPO SR Žiar nad Hronom:

DHZ Prochot – dezinfikovanie verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Hronská Dúbrava – dezinfikovanie verejných priestorov

DHZ Janova Lehota – dezinfikovanie verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Sklené Teplice – dezinfikovanie verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Nová Baňa – dezinfikovanie verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Beľuj – rozvoz stravy – zabezpečenie liekov

DHZ Hliník nad Hronom – dezinfekcia autobusových zastávok v obci

 

ÚzO DPO SR Prešov:

DHaZZ Chmeľov o.z. – zabezpečenie činnosti v karanténnom stredisku – Družba Bardejov, dezinfekcia verejných priestranstiev, zabezpečenie rozvozu nákupov

DHZ Brežany – distribúcia rúšok, distribúcia dezinfekčných prostriedkov pre dôchodcov v obci

DHZ Pušovce – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Chmiňany – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Petrovany – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Župčany – distribúcia rúšok

DHZ Prešov – postavenie stanu pre mobilný odber vzoriek-areál Fakultnej nemocnice, dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Fintice – zabezpečenie karantény v has. zbrojnici – 4 muži – strava, hygienické potreby, distribúcia rúšok

DHZ Žehňa – pomoc pri vyplácaní soc. dávok, dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Hermanovce – distribúcia rúšok, dezinfekcia verejných priestranstiev, pomoc pri odbere vzoriek

DHZ Široké – distribúcia rúšok, dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Krížovany – distribúcia rúšok, dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Ľubotice – roznášanie rúšok

DHZ Ovčie – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Kokošovce – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Červenica – pomoc pri testovaní rómskych obyvateľov, dezinfekcia verejných priestranstiev, dezinfekcia rómskej osady

DHZ Rokycany – dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia antibakteriálnych gélov- zakúpených DHZ

DHZ Ľubotice – dezinfekcia verejných priestranstiev

 

ÚzO DPO SR Bardejov:

DHZ Rokytov –  distribúcia rúšok, dezinfikovanie priestorov, nákup potravín pre seniorov, výber liekov v lekárni pre občanov v karanténe

DHZ Stebnícka Huta – distribúcia rúšok

DHZ Zlaté – príprava miestnosti pre umiestnenie osôb v karanténe

DHZ Kľušov – dezinfekcia Domu nádeje, dezinfekcia autobusových zastávok, distribúcia rúšok

DHZ Kružlov – distribúcia rúšok, dezinfekcia priestorov, asistencia pri preberaní dôchodkových a sociálnych dávok na pošte

DHZ Tarnov – asistencia v karanténnom zariadení VÚC Hotelová akadémia Bardejov

DHZ Sveržov – asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch

DHZ Bardejov – asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch, distribúcia rúšok

DHZ Hankovce – asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch .

DHZ Olšavce – asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v  Bardejovských kúpeľoch

DHZ Harhaj – asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch

DHZ Fričkovce – asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch

DHZ Lukavica – asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch

DHZ Hrabovec – asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch .

 

ÚzO DPO SR Humenné:

DHZ sídliace v pohraničnom území ako UBĽA, ULIČ, ULIČSKÉ KRIVÉ, ZBOJ, TOPOĽA, RUSKÝ POTOK, RUNINA, PRÍSLOP, NOVÁ SEDLICA, LADOMIROV, KOLONICA, KOLBASOV, KLENOVÁ, KALNÁ ROZTOKA, VYŠNÁ JABLONKA, ČERTIŽNÉ, VÝRAVA disponovali dostatočným množstvom jednorazových hygienických rúšok pre všetkých občanov obcí, ktoré si zabezpečili ešte počas výskytu choroby SARS.

ÚzO DPO SR Levoča:

DHZ Spišské Podhradie – dezinfekcia priestorov mesta, asistencia pri odbere vzoriek v osade Rybníček, ako i hliadkovanie počas karantény

DHZ Spišský Štvrtok – dezinfekcia priestorov obce

DHZ Brutovce – rozvoz ochranných rúšok a dezinfekčných prostriedkov občanom obce

 

ÚzO DPO SR Poprad:

DHZ Batizovce – roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom plese

DHZ Hozelec – roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom plese

DHZ Hranovnica – roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom plese

DHZ Kravany – roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

DHZ Liptovská Teplička – roznos stravy v karanténnych zariadeniach v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom plese

DHZ Lučivná – roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom plese

DHZ Mlynica – roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade

DHZ Nová Lesná – roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade

DHZ Poprad-Stráže – roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade

DHZ Poprad-Spišská Sobota – roznos stravy v karanténnych zariadeniach v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom plese, roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade

DHZ Spišská Teplica – roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade, dezinfekcia priestranstva v obci

DHZ Spišské Bystré – roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom plese

DHZ Spišský Štiavnik – roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade, dezinfekcia priestranstiev a rómskej osady v obci

DHZ Svit – roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom plese

DHZ Štôla – roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom plese

DHZ Štrba – roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom plese

DHZ Šuňava – roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

DHZ Veľký Slavkov – roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade, výroba rúšok pre DSS v Poprade, onkolog. oddelenie v Poprade

DHZ Vernár – roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

DHZ Vikartovce – rznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

DHZ Tatranská Kotlina – roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

DHZ Ždiar – Roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

 

ÚzO DPO SR Sabinov:

DHZ Kamenica – roznášanie rúšok v obci, dezinfikovanie priestorov

DHZ Šarišské Dravce – roznášanie rúšok v obci

DHZ Šarišské Michaľany – dezinfekcia  /autobusové prístrešky, lavičky a pod./

 

ÚzO DPO SR Stará Ľubovňa:

DHZ Jarabina – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Nová Ľubovňa, Forbasy a Stará Ľubovňa – pomáhali krízovému štábu pri príprave karanténneho centra v hoteli Sorea v Novoľubovnianskych kúpeľoch.

Na pomoc do karanténneho centra sa prihlásili DHZ: Jakubany, Chmeľnica, Hniezdne, Forbasy, Plaveč

 

ÚzO DPO SR Stropkov/Svidník:

DHZ Svidník – distribúcia rúšok, rozvoz stravy, pomoc v karanténnom centre

DHZ Šandal – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Budkovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, pomoc v karanténnom centre

DHZ Malá Poľana – distribúcia rúšok

DHZ Vyšná Jedľová – distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Nižná Jedľová –  dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Kružlová – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Choča- dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Stročín – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy, pomoc v karanténnom centre

DHZ Bžany – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Miňovce – dezinfekcia verejných priestorov, pomoc v karanténnom centre

DHZ Mičakovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Okrúhle – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Soboš – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Dukovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Kračúnovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Kalnište – distribúcia rúšok

DHZ Breznička – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Nižná Olšava – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Nižný Mirošov – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Kečkovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Havaj – distribúcia rúšok

DHZ Cernina – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Lužany pri Topli – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Roztoky – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Fijaš – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Hunkovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Rakovčík – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Šemetkovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Rovné – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Giraltovce – dezinfekcia verejných priestorov, rozvoz stravy, pomoc v karanténnom centre

DHZ Lúčka – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Šarišský Štiavnik – distribúcia rúšok

DHZ Kuková – distribúcia rúšok

DHZ Nižný Komárnik – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Kurimka – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy, pomoc v karanténnom centre

ÚzO DPO SR Vranov n. Topľou:

DHZ Petrovce – oboznámenie ľudí o situácii s Covid-19 a roznos rúšok ušitých obecným Červeným krížom

DHZ Bystré – dezinfekcia verejných priestranstiev.

DHZ Soľ – dezinfekcia verejných.

DHZ Soľ, DHZ Bystré, DHZ Čaklov, DHZ Sedliská, DHZ Čičava, DHZ Petrovce, DHZ Vyšný Žipov, DHZ Vyšný Kazimír, DHZ Nová Kelča, DHZ Kladzany  – pomoc v karanténnom stredisku vo Vranove nad Topľou

 

ÚzO DPO SR Košice:

DHZ Kráľovce – dezinfekcia priestorov obce

DHZ Turňa nad Bodvou – dezinfekcia priestorov obce

DHZ Nováčany – dezinfekcia priestorov obce, čistenie studní, dovoz potravín, šitie a distribúcia rúšok

DHZ Jasov – dezinfekcia priestorov obce

DHZ Medzev – dezinfekcia priestorov mesta

DHZ Budimír – dezinfekcia priestorov obce

DHZ Geča – dezinfekcia priestorov obce

DHZ Kalša – dezinfekcia priestorov obce

DHZ Paňovce – dezinfekcia priestorov obce, starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Mokrance – dezinfekcia priestorov obce

DHZ Ďurďošík – dezinfekcia priestorov obce, starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Košická Belá – dezinfekcia priestorov obce

DHZ Čečejovce – dezinfekcia priestorov obce, starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice, doručovanie pošty a nákupov pre seniorov

DHZ Košická Belá – rozvoz stravy

DHZ Slanec – šitie a distribúcia rúšok, potravín, starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Medzev –  pomoc pri odoberaní vzoriek v rómskej osade

DHZ Valaliky – denná pohotovosť na všetky potrebné úkony v obci

DHZ Ďurďošík – distribúcia rúšok v obci

DHZ Ruskov – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Kokšov-Bakša – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Rákoš – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Čižatice – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Seňa – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Malá Ida – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Chrastné – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Kecerovce – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Skároš – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Kysak – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Škola v prírode Kysak

 

ÚzO DPO SR Michalovce:

DHZ Porúbka  –  dezinfekcia verejného priestranstva /autobusové zastávky, chodníky, smetné nádoby, okolie školy a škôlky, lavičky a altánky/

DHZ Bánovce nad Ondavou – transport zdravotníckych ochranných pomôcok pre nemocnicu Michalovce zo skladov SŠHR SR Čachtice a Slovenská Ľupča

 

ÚzO DPO SR Rožňava:

DHZ Betliar – pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Brzotín – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Čierna Lehota – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Hrhov – pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Lúčka – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Plešivec – pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Rakovnica – pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Rožňava – dezinfekcia verejných priestorov, pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Rudná – pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Slavošovce – pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Vlachovo – dezinfekcia verejných priestorov, rozvoz stravy

 

ÚzO DPO SR Spišská Nová Ves

DHZ Margecany – čistenie  verejných  priestranstiev  v obci d

DHZ  Spišský Hrušov – dezinfekcia – Obecný úrad, Zdravotné  stredisko, okolie  kostola, okolie  nákupných  stredísk, autobusové  zastávky, detské  ihrisko  a dezinfekcia  rómskej  osady  v susednej  obci  Vítkovce

DHZ  Chrasť  nad Hornádom  –  dezinfekcia  verejných  priestorov  obce  a rómskej  osady

DHZ Krompachy  –  dezinfekcia  verejných  priestorov  v meste, osvetlenie  predajného  kamióna  pri  rómskych  osadách  v obci  Žehra  a Bystrany

DHZ Spišské  Vlachy  – dezinfekcia  verejných  priestorov  v meste  a čistenie  ciest, osvetlenie  predajného  kamióna  v rómskej  osade  Dobrá  Vôľa – Spišské Vlachy DHZ Hrabušice  –  dezinfekcia  verejných  priestorov  v obci

ÚzO DPO SR Trebišov:

DHZ Novosad – dezinfikovanie verejných priestorov, asistencia pri odbere vzoriek Covid-19

DHZ Streda nad Bodrogom – dezinfikovanie verejných priestorov, šitie a distribúcia rúšok v počte 690 ks

DHZ Veľký Horeš – dezinfikovanie verejných priestorov, šitie a distribúcia rúšok v počte 300 ks

 

zdroj: DPO SR

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …