Rok 2015 v podaní Slavkovských hasičov

Rok 2015 bol pre hasičov z Malého Slavkova pomerne hektický. Striedali sa v ňom chvíle radostné a smutné.

V januári sme sa rozlúčili s našim členom, Jánom Štanclom, ktorý bol členom DHZ od roku 1945 a opustil nás vo veku nedožitých 88 rokov.

V mesiaci február sme zorganizovali jubilejný 50. hasičský ples. Hosťom večera bola formácia Karel Gott Revival Moravia z Českej republiky. Ako tradične, na druhý deň sme pre naše deti zorganizovali detský karneval.

Marec a Apríl boli plné prác na vybudovaní sociálnych zariadení v hasičskej zbrojnici, údržbe hasičskej techniky a príprave na novú sezónu.

V máji sme si pripomenuli Sviatok sv. Floriána, patróna hasičov dvoma námetovými cvičeniami. V spolupráci s riaditeľom OV DPO v Kežmarku Ing. Lučanským, starostom obce Malý Slavkov p. Oravcom a riaditeľkou MŠ v Malom Slavkove Mgr. Lesnou zorganizovali cvičenia v obci a mimo obce. Pri prvom cvičení išlo o požiar v materskej škole. Týmto cvičením sme chceli deťom priblížiť prácu hasičov, deti  si mohli prezrieť hasičskú techniku, vyskúšať si hasičské prilby. V očiach detičiek nechýbali ani slzičky pri pohľade na hasičov, ktorí vyniesli na nosidlách ich pani učiteľku. Druhé cvičenie prebehlo v popoludňajších hodinách, kde išlo o likvidácia požiaru na otvorenom priestranstve. Pri tomto výjazde zasahovali dve hasičské autá a celkovo 12 hasičov. Cieľom týchto cvičení bolo preverenie bojaschopnosti a pripravenosti miestnych hasičov. Cvičenie splnilo svoj účel, hasiči sa stihli zhromaždiť v hasičskej zbrojnici, ustrojiť sa a vyraziť k zásahu do časového limitu 10 minút, predviedli svoje schopnosti, pripravenosť. Počas zásahov sa vyskytli menšie chybičky, ktoré budeme musieť odstrániť, aby pri zaznení sirény v prípade ostrého výjazdu sme boli stopercentne pripravení. Zvuk sirény nenechal ľahostajným ani ostatných spoluobčanov, ktorí sa po jej zaznení zišli pri hasičskej zbrojnici. Koncom mesiaca máj našu pripravenosť preverila prietrž mračien, kedy zasahovali naši hasiči. Pomáhali pri stavaní vrecovaní pieskom, stavaní hrádzí, odčerpávaní vody z pivníc, čistení rigolov a miestnych komunikácií.

V júni sme predviedli ukážku zásahu pri dopravnej nehode na Stretnutí krízových stredísk Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo v dňoch 24.6.2015-26.6.2015 v Kúpeľoch Šmerdžonka v Červenom Kláštore. Deti mali možnosť vidieť hasičov pri práci. Úlohy veliteľa zásahu sa ujal starosta obce Ladislav Oravec, ktorý deťom priblížil a vysvetľoval jednotlivé úkony zasahujúcich hasičov. Deti na vlastnej koži zažili, čo je byť obeťou dopravnej nehody, keďže sami boli figurantmi. Po skončení ukážky si deti prezreli hasičskú techniku, posedeli si v hasičskom aute, vyskúšali si striekanie s vodou, silnejší pumpovali vodu zberovou striekačkou. Popoludnie, ktoré pre nich pripravili slavkovskí hasiči sa im veľmi páčilo a dlho do noci o ňom rozprávali.

1 2  4 5

 

  1. Júna 2015 slavkovskí hasiči pripravili pre deti z Malého Slavkova športový deň, vyvrcholením ktorého boli Jánske ohne. Staršie deti s v dopoludňajších hodinách zmerali sily vo futbalovom turnaji, v miestnom kultúrnom dome prebiehal kvíz o obci. V popoludňajších hodinách deti súťažili na kopci nad obcou. Hasiči si pre deti pripravili množstvo športových disciplín, nechýbala hasičská dráha, striekanie na terč a pod. Mladí hasiči sa predviedli zásahom pri hasení slamy. Pre deti bolo pripravené občerstvenie a malý darček. Kým deti súťažili, členovia DHZ stavali vatru, ktorú večer za účasti veľkého počtu obyvateľov obce a blízkeho okolia zapálil veliteľ DHZ Ján Šišolák.

1 2 3 4 5 6

 

  1. júla 2015 sa konal jubilejný 10. ročník hasičskej súťaže o Pohár starostu obce. Tak ako po minulé roky, súťaž sa konala v noci. Súťaže sa zúčastnilo 14 hasičských družstiev, z toho dve domáce družstvá. Obhajcom a víťazom uplynulých dvoch ročníkov, hasičom z Vojňan sa tentoraz nepodarilo zvíťaziť a stať sa držiteľmi Putovného pohára. Súťažilo sa v tme, pre bezpečnosť súťažiacich a divákov boli osvetlené svetelnými pásmi okraje trate. Domáci hasiči opäť prekvapili. Po minuloročnej novinke v podobe osvetlenej vodnej nádrže, tentoraz pribudli nové svetelné terče a nová časomiera. Súťaž bola vysoko hodnotená nielen súťažiacimi, ale aj rozhodcami a divákmi.

V mesiaci august sme sa rozlúčili s ďalším dlhoročným členom, Jozefom Richtarčíkom, ktorý bol členom DHZ od roku 1948 a opustil nás vo veku nedožitých 82 rokov. 21. augusta sa naše sny stali skutočnosťou, keď sme z rúk podpredsedu vlády a ministra vnútra slovenskej republiky, Róberta Kaliňáka prevzali kľúče od nového hasičského auta IVECO DAILY. Spolu s podpredsedom vlády SR zavítali do našej obce aj štátny tajomník ministerstva vnútra Marián Saloň, prezident HaZZ Alexander Nejedlý, prezident DPO SR Ladislav Pethö, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, riaditeľ sekretariátu DPO SR Ján Parčiš, riaditeľ KR HaZZ v Prešove Ján Goliáš, riaditeľ OR HaZZ v Kežmarku Eduard Kolodzej, poslanci NR SR Stanislav Kubánek a Peter Gaži, podpredseda VÚC Štefan Bieľak, prednostka Okresného úradu v Kežmarku Anna Tkáčiková, primátori a starostovia okolitých miest a obcí, predseda OV DPO v Kežmarku Jozef Kovalčík, riaditeľ OV DPO v Kežmarku Ivan Lučanský, okresný veliteľ DPO v Kežmarku Ján Kromka. Po slávnostnom úvode, príhovoroch starostu obce Ladislava Oravca a podpredsedu vlády nastala očakávaná chvíľa, kedy predseda DHZ Ján Klein prevzal kľúče od nového hasičského auta. Slavkovským hasičom sa týmto splnil dávny sen, keďže na hasičské auto čakali dlhé roky. Tento deň bol výnimočný nielen pre našich hasičov, ale pre celú obec.

10

V septembri naši ďalší členovia absolvovali základnú prípravu členov hasičských jednotiek. Hasiči pomáhali aj pri rekonštrukcii oplotenia Kostola sv. Michala, kde odpracovali veľa brigádnických hodín.

V novembri sa naša jednotka zúčastnila na likvidácii lesného požiaru na kopci Ihla pri obci Ihľany v okrese Kežmarok. Naši hasiči si za svoju prácu vyslúžili pochvalu a Ďakovný list od riaditeľa OR HaZZ v Kežmarku Ing. Kolodzeja.

50

V súčasnosti sa naši hasiči pripravujú na budúcoročné oslavy, kedy si pripomenieme 85. výročie vstupu DHZ Malý Slavkov do Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.

 

PaedDr. Ján Klein

Predseda DHZ Malý Slavkov


Warning: Undefined array key "tie_hide_author" in /data/6/b/6b52a850-7cbb-4278-91ab-8d17cb687ce8/firetv.sk/web/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/6/b/6b52a850-7cbb-4278-91ab-8d17cb687ce8/firetv.sk/web/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Check Also

Finále VHS 2023