Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 42. týždni roka 2018

Začiatok 42. týždňa priniesol hasičom relatívne vysoké množstvo výjazdov k udalostiam rôzneho charakteru. Zasahovali pri 35 požiaroch, 53 technických udalostiach (z toho pri 38 dopravných nehodách), v piatich prípadoch boli vyslaní k ekologickým výjazdom. Najčastejšie pomáhali hasiči v Prešovskom kraji (22 – krát), najmenej výjazdov vykonali hasiči v Nitrianskom kraji (6). V pondelok, 15. októbra, zasahovali hasiči celkom 93 – krát.
V utorok boli príslušníci HaZZ vyslaní k 82 udalostiam. Zasahovali pri 42 požiaroch, 36 technických udalostiach (z toho pri 13 dopravných nehodách) a 4 ekologických výjazdoch. Pri najvyššom počte požiarov zasahovali príslušníci v Košickom a Bratislavskom kraji (11 a 10 – krát), najviac technických udalostí zaznamenali hasiči v Prešovskom kraji (12). V utorok boli k udalostiam rôzneho charakteru najčastejšie vyslaní hasiči v Košickom kraji (17 – krát), iba 4 výjazdy zaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji.
V strede pracovného týždňa boli hasiči vyslaní k 38 požiarom, 50 technickým udalostiam (z toho k 25 dopravným nehodám) a 4 ekologickým výjazdom. V Košickom kraji zasahovali hasiči najčastejšie, a to až 24 – krát, najmenej výjazdov vykonali príslušníci v Trenčianskom kraji (3). Na Slovensku vzniklo v stredu celkom 92 prípadov pre hasičov.
Vo štvrtok, 18. októbra 2018, zasahovali hasiči pri 79 udalostiach rôzneho charakteru. Boli vyslaní až k 40 požiarom, pričom najčastejšie horelo v Košickom kraji (13 – krát). Hasiči zasahovali tiež pri 38 technických udalostiach (z toho pri 16 dopravných nehodách) a 1 ekologickej udalosti. Najviac výjazdov vykonali hasiči v Prešovskom a Košickom kraji (20 a 19), iba 3 – krát zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji.
V piatok stúpol počet výjazdov príslušníkov HaZZ na 92. K požiarom boli vyslaní 35 – krát, k technickým udalostiam až 54 – krát (z toho 35 – krát zasahovali pri dopravných nehodách), 3 – krát zasahovali pri ekologických udalostiach. Najviac požiarov sa rozhorelo v Košickom kraji (13), pri dopravných nehodách zasahovali najčastejšie v Prešovskom kraji (11 – krát). Najviac výjazdov celkovo vykonali hasiči v Košickom kraji (21), 6 – krát zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji.
Prvý víkendový deň zasahovali hasiči celkom 80 – krát, z toho pri 31 požiaroch, 48 technických udalostiach (z toho pri 28 dopravných nehodách) a 1 ekologickej udalosti. Najviac výjazdov vykonali hasiči v Košickom a Trnavskom kraji (16 a 14), 4 – krát zasahovali hasiči v trenčianskom kraji.
Posledný deň 42. týždňa sa počet výjazdov rapídne znížil, a to na 65. K požiarom boli hasiči vyslaní 26 – krát, pri technických udalostiach zasahovali 37 – krát (z toho 16 – krát pri dopravných nehodách), 2 – krát boli vyslaní k ekologickým udalostiam. K najvyššiemu počtu výjazdov boli vyslaní hasiči v Nitrianskom a Prešovskom kraji (10), 4 udalosti zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …