Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 37. týždni

V pondelok 11. septembra 2017 boli slovenskí hasiči vyslaní celkom k 102 udalostiam, z toho k 34 požiarom, 65 technickým udalostiam (z toho k 34 dopravným nehodám) a 3 ekologickým výjazdom. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji (17), k 8 výjazdom boli vyslaní hasiči v Žilinskom kraji.
Nasledujúci deň zasahovali hasiči pri 83 udalostiach rôzneho charakteru. Boli vyslaní k 14 požiarom, 63 technickým udalostiam (z toho k 35 dopravným nehodám) a 6 ekologickým výjazdom. Pri najvyššom počte udalostí zasahovali hasiči v Prešovskom a Banskobystrickom kraji (17 a 16 – krát), 5 – krát zasahovali hasiči v Trenčianskom a Košickom kraji.
V strede týždňa zasahovali hasiči pri 67 udalostiach, z toho pri 18 požiaroch, 45 technických udalostiach (z toho pri 17 dopravných nehodách) a 4 ekologických výjazdoch. V stredu zasahovali najčastejšie hasiči v Žilinskom kraji (18 výjazdov), najmenej výjazdov (5) vykonali hasiči v Nitrianskom kraji.
Vo štvrtok 14. septembra sa výjazdy hasičov rapídne zvýšili, a to z dôvodu nepriaznivej poveternostnej situácie. Vo viacerých slovesnkých krajoch bol zaznamenaný silný vietor, ktorý si vyžiadal desiatky vyvrátených či popadaných stromov. Hasiči zasahovali celkom 237 – krát, z toho 172 – krát pri technických udalostiach, 18 – krát pri dopravných nehodách, 41 krát pri požiaroch a 6 – krát pri ekologických udalostiach. Najkritickejšia situácia bola v Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji, kde hasiči zasahovali 51, 54 a 43 – krát. Najmenej výjazdov (11) vykonali hasiči v Košickom kraji.
Posledný pracovný deň počet výjazdov oproti predošlému dňu klesol, a to na 115. Hasiči boli vyslaní k 33 požiarom, 80 technickým udalostiam (z toho k 29 dopravným nehodám) a 2 ekologickým výjazdom. Technické výjazdy potrápili hasičov najmä v Trnavskom a Nitrianskom kraji (14 a 16 výjazdov), najviac požiarov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (7). V piatok mali najviac práce hasiči v Trnavskom a Nitrianskom kraji (19 a 18 výjazdov), pri najnižšom počte udalostí zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji (8).
V sobotu boli hasiči vyslaní k 17 požiarom, 66 technickým udalostiam (z toho k 22 dopravným nehodám) a k 1 ekologickej udalosti. Celkom zasahovali pri 84 udalostiach. Najviac práce mali hasiči v Trnavskom kraji (18 výjazdov), kde bol zároveň zaznamenaný aj najvyšší počet technických udalostí (12). Najmenej výjazdov (7) vykonali hasiči v Nitrianskom kraji.
Posledný deň 36. týždňa si vyžiadal 100 zásahov hasičov, ktoré opäť ovplyvnilo nepriaznivé počasie. Vzniklo 17 požiarov, hasiči zasahovali pri 93 technických udalostiach (z toho pri 42 dopravných nehodách). Najčastejšie zasahovali príslušníci v Trenčianskom a Žilinskom kraji (18 výjazdov), k 9 udalostiam boli vyslaní hasiči v Prešovskom kraji.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …