Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 23. týždni

Na začiatku 23. týždňa zaznamenali hasiči 65 výjazdov. Boli vyslaní k 26 požiarom, 36 technickým udalostiam (z toho k 15 dopravným nehodám) a 3 ekologickým udalostiam. Najviac výjazdov vykonali hasiči v Banskobystrickom kraji (14), najmenej hasiči v Nitrianskom a Žilinskom kraji (4, 4).
V utorok 6. júna 2017 sa počet výjazdov podstatne zvýšil, a to na 110. Pri požiaroch hasiči pomáhali 26 – krát, pri technických udalostiach 82 – krát (z toho pri 25 dopravných nehodách), k ekologickým výjazdom boli vyslaní 3 – krát. Najviac technických udalostí rôzneho charakteru vzniklo v Nitrianskom kraji (18), kde hasiči v tento deň zaznamenali aj najvyšší počet výjazdov (21). Najmenej udalostí vzniklo v Trenčianskom kraji (7).
V stredu sa počet výjazdov znížil na 69. Vzniklo 18 požiarov, hasiči zasahovali pri 49 technických udalostiach (z toho pri 19 dopravných nehodách) a 2 ekologických výjazdoch. Najviac práce mali príslušníci v Nitrianskom kraji (14 výjazdov), 6 – krát zasahovali hasiči v Bratislavskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.
Vo štvrtok 8. júna 2017 boli hasiči vyslaní k 73 udalostiam, z toho k 23 požiarom, 49 technickým výjazdom (z toho k 26 dopravným nehodám) a 1 ekologickej udalosti. Najviac požiarov zaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji (6), kde zároveň zasahovali aj pri najvyššom počte technických udalostí (10). V spomínanom kraji bolo vo štvrtok najviac práce (16 výjazdov hasičov), najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Bratislavskom kraji (4).
Posledný pracovný deň zaznamenali hasiči 103 udalostí, z toho 34 požiarov, 64 technických udalostí (z toho 34 dopravných nehôd) a 5 ekologických výjazdov. Najčastejšie horelo v Bratislavskom a Košickom kraji, ani jeden požiar nevznikol v Trenčianskom kraji. V piatok mali najviac práce hasiči v Trnavskom kraji (19), 6 výjazdov zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji.
V sobotu 10. júna boli hasiči vyslaní k 71 udalostiam. Horelo 21 – krát, hasiči zasahovali pri 49 výjazdoch (z toho pri 22 dopravných nehodách) a 2 ekologických výjazdoch. Najviac výjazdov vykonali hasiči v Košickom kraji (16), najmenej hasiči v Bratislavskom kraji (2).
Posledný deň 23. týždňa zaznamenali hasiči celkom 75 výjazdov. Zasahovali pri 27 požiaroch, 43 technických udalostiach (z toho pri 12 dopravných nehodách) a 5 ekologických výjazdoch. K výjazdom boli najčastejšie volaní hasiči v Nitrianskom kraji (18 – krát), najmenej výjazdov (3) zaznamenali hasiči v Prešovskom kraji.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …