Diskusia a bilancia odovzdanej techniky

Dňa 18. februára 2017 sa uskutočnilo v Nitre stretnutie zástupcov dobrovoľných hasičských zborov z Nitrianskeho samosprávneho kraja za účasti ministra vnútra Róberta Kaliňáka.

Úspešný projekt

Hasičské jednotky na Slovensku tvoria systém, ktorý ochraňuje zdravie a životy občanov. Táto myšlienka je základom celého projektu – „Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek“. Projekt zastrešuje ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s HaZZ ako grantom systému a DPO SR (Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR). Do zaradenia celoplošného rozmiestnenia síl a jednotiek (kategórie A1, A, B, C) musí každý DHZO požiadať sám.

Dnes už s novou technikou

Vzplanutie myšlienky obnovy opätovnej podpory dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku začalo v roku 2008, kedy zbory dostávali prvé dotácie na nákup materiálno-technického vybavenia. Už na začiatku spustenia projektu sa ukázalo, že po dlhých rokoch sa začali dobrovoľné hasičské zbory opäť obnovovať a samotný projekt vzbudzuje záujem.

Najmä preto sa ministerstvo vnútra rozhodlo tejto otázke venovať väčšiu pozornosť a prišlo na čele s jeho ministrom Róbertom Kaliňákom k oveľa výraznejšej podpore jednotlivých dobrovoľných  hasičských zborov v regiónoch Slovenska, ktorých je dnes takmer 1 500. V minulom roku ale i v roku 2015 sa začali repasovať Tatry 815 a 148 z majetkov HaZZ a obcí, odovzdávali sa úplne nové vozidlá Iveco Daily a protipovodňové prívesné vozíky.

 

„Do dnešného dňa bolo týchto vozidiel Iveco Daily odovzdaných 670, čo je najväčšia výmena, keďže v minulosti sa to robilo v oveľa menších množstvách a evidujeme momentálne ďalších 370 žiadostí o tieto vozidlá, zrepasovalo sa 150 áut Tatra 815 a 148, odovzdali sme 970 protipovodňových vozíkov. Chceli by sme s vedením DPO SR dokončiť obnovu techniky a prejsť na štandardný systém cyklickej výmeny techniky “ prezentoval minister vnútra R. Kaliňák.

 

Nové hasičské zbrojnice ?

V bilancovani projektu hovoril minister vnútra i o obnove hasičských zbrojníc. Zo strany DPO SR a ministerstva vnútra je záujem zveľadiť i tento majetok DHZO. Keďže celý tento úspešný projekt vzbudil záujem i v Bruseli a doterajšie náklady boli preplatené, vďaka tomu časť peňazí (približne 30 miliónov eur) chcú investovať i do obnovy hasičských zbrojníc a opraviť ich čo najväčší počet.

Vyššie dotácie

Ďalšia novinka je i v dotovaní zborov. Kým v uplynulých rokoch DHZO mohli požiadať o dotáciu vo výške od 700 Eur do 5000 Eur, v tomto roku sa táto suma mení v závislosti od zaradenia DHZO v kategorizácii CRSaJ DHZO (Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek). Po novom tak kategória A1 dostane 7000 Eur, A 5000 Eur, B 3000 Eur a kategória C 1400 Eur.

„Tieto prostriedky z dotácií budú môcť zbory investovať do širšieho okruhu, teda nielen na to materiálno-technické vybavenie, ale i na drobné opravy hasičských zbrojníc, mimo samotnej výzvy na rekonštrukcie zbrojníc, do požiarnych striekačiek, svojich vozidiel. Toto je našim cieľom a verím, že podobne ako v minulých rokoch sa to aj teraz stretne s dobrou odozvou a so skvalitňovaním služieb, ktoré dobrovoľní hasiči poskytujú svojim spoluobčanom pri ochrane majetku a ich života“ – informoval R. Kaliňák. Veď na Slovensku máme i regióny, ktoré sa v tomto smere nedajú ani dobehnúť, ako Turiec, Záhorie alebo niektoré časti na Zemplíne, kde je viac ako 130 ročná mimoriadne silná tradícia hasičstva. Napokon čísla nám to dokazujú – o viac ako tridsať percent sa zvýšil počet aktívnych DHZ, ktoré sú v kategorizácii zaradené čo ma veľmi teší, že prebudil sa i Nitriansky kraj a myslím si, že výsledky sú naozaj uspokojivé a teším sa, že takúto dobru základňu DHZ máme“ – dopĺňa Kaliňák.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …