Zlatý záchranársky kríž za rok 2017

Zlatý záchranársky kríž za rok 2017

V priestoroch historickej budovy Opery SND v Bratislave sa už po 12. krát stretli najlepší záchranári z celého Slovenska spoločne s hrdinami laických záchranných akcií na slávnostnom podujatí Zlatý záchranársky kríž.

Poslaním tohto podujatia je oceniť výnimočné, profesionálne zvládnuté zásahy hasičov, zdravotníkov, policajtov a iných zložiek integrovaného záchranného systému, dobrovoľníkov aj profesionálov, rovnako ako i obetavé činy prvej pomoci laikov – detí aj dospelých.

Ocenenie v kategórii „Záchranársky čin laickej verejnosti“ získal Karol Levánsky, ktorý v júli minulého roka z vodného toku Malého Dunaja zachránil dve topiace sa deti a jednu dospelú osobu. Svojou obetavou, odvážnou a záslužnou činnosťou sa mu v priebehu niekoľkých minút podarilo zachrániť 3 ľudské životy.

Čestné uznanie si v tejto kategórii odniesla Natália Benčeková, mládežníčka Červeného kríža, ktorá počas návštevy obchodného centra Avion poskytla umelé dýchanie trojmesačnému bábätku, ktoré nečakane prestalo dýchať. Po niekoľkých cykloch sa jej bábätko podarilo priviesť k životu, pričom jeho životné funkcie kontrolovala až do príchodu ZZS.

Tento rok sa na Zlatom záchranárskom kríži už po tretíkrát udeľovalo ocenenie v kategórii „Záchranársky čin laickej verejnosti – deti“. Získala ho statočná Ester Forróová z Trenčína, ktorej mama dostala 13. novembra 2017 cievnu mozgovú príhodu. Päťročná Ester dokázala záchranárom na tiesňovej linke opísať celú situáciu, uviedla správne bydlisko a zachránila život nielen svojej mame, ale aj svojmu nenarodenému bratovi v brušku. Jej mama bola v čase udalosti v 34. Týždni tehotenstva.

V kategórii „Záchranársky čin profesionálov jednotlivcov“ bol ocenený nstržm. Ing. Vladimír Farský, ktorý sa koncom februára počas výkonu hliadkovej služby stal svedkom dopravnej nehody, následkom ktorej sa havarované vozidlo s posádkou prevrátilo do potoka. S pomocou ďalších svedkov nehody sa mu podarilo zo zatopeného vozidla vyslobodiť 2 osoby, ktorým svojim činom zachránil život.

Čestné uznanie v tejto kategórii získal nstržm. Bc. Gergő Horváth, ktorý 25. júla v čase svojho služobného voľna spozoroval čelnú zrážku 2 osobných vozidiel pred križovatkou cesty R1 smerom na Košice – Šacu. Z oboch havarovaných vozidiel vyslobodil celkom 3 dospelé osoby a 2 deti a dozeral na ne až do príchodu záchranných zložiek.

Ocenenie v kategórii „Záchranársky čin profesionálneho kolektívu“ sa tento rok nieslo v smutnom duchu, kedy si na podujatí prítomní pripomenuli tragický pád vrtuľníka v priestoroch leteckej základne Generálplukovníka Jána Ambruša. V stredu, 10. mája 2017 sa výcvik hasičských záchranárov s vrtuľníkom Ministerstva vnútra SR zmenil na záchranu životov posádky vrtuľníka a hasičov, ktorí v tom čase boli mimo vrtuľníka a nacvičovali transport zranenej osoby pomocou lanového navijaka. Krátko pred 14.30 hod. došlo k pádu vrtuľníka a začal sa boj o život pilota Petra Bubelínyho, operátora techniky Mariána Mikulca, riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove Radoslava Lacka a veliteľa družstva Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove Petra Toďora. Pri tomto nešťastí žiaľ boj o život prehrali dvaja skúsení hasiči – Radoslav Lacko a Peter Toďor. Vďaka enormnej snahe všetkých záchranárov sa podarilo zachrániť zvyšné dva ľudské životy. Tento zásah bol ukážkou toho, ako všetky zúčastnené záchranné zložky dokážu spoločne koordinovane a na vysokej profesionálnej úrovni pracovať s cieľom pomôcť a zachrániť ľudský život. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru, príslušníci Hasičskej a záchrannej služby letiska, príslušníci Leteckej pátracej a záchrannej služby, lekári a záchranári posádok záchrannej zdravotnej služby, tí všetci sa podieľali na záchrane a preukázali svojou prácou v tento osudný deň, že sú pripravení zasiahnuť všade, za akýchkoľvek podmienok a sústrediť svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti s jediným spoločným cieľom zachrániť ľudské životy.

Ocenení:

Krajské riaditeľstvo HaZZ a Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove

mjr. Ing. Ľubomír Toďor, kpt. Mgr. Jozef Baláž, kpt. František Joščák, nprap. Vladimír Kušnír, práp. Andrej Staš, npor. Daniel Leško, pprap. Daniel Srokovský, pprap. Peter Harčár, pprap. Sebastián Mrúz, pprap. Jaroslav Labaško, nrtm. Dominik Šarišský, nrtm. František Pavúk, rtm. Pavol Veliký, plk. Ing. Ján Goliaš, ppráp. Martin Štofan, kpt. Alojz Kračinovský, mjr. Ing. Kamil Šoltis, kpt. Milan Malcovský, npor. Peter Lukáč, npor. Jozef Škovrán, npor. Marián Nendza, npor. Kamil Hoško, npor. Jozef Demek, ppráp. Bc. Viliam Cicoň, npor. Peter Hallay, npor. Pavel Čisárik

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove

npor. Jozef Fáber, mjr. Mgr. Miroslav Skička, kpt. Tomáš Vateha, mjr. Zuzana Rovderová, npor. Peter Jakubov

Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša Prešov

kpt. Ing. Ľuboš Šútor, čat. Daniel Goga, čat. PaedDr. Tomáš Marcinek, čat. Marián Baláž, des. Jozef Kravjar, slob. Róbert Novotný, slob. Andrej Oslovič, des. Eduard Mazák, Ján Sučka

Záchranná služba Košice

MUDr. Dušan Bráz, Peter Kníš, Bc. Petra Bednárová, Ondrej Piga, Bc. Júlia Langošová, MUDr. Ľubomír Molčan, Marián Kozák, Bc. Lukáš Klimko, Ľubomír Kraviar, Bc. Jana Kohániová

Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Prešov

Mgr. Ľuboslava Pekárová , Ing. Mária Tkáčiková, Bc. Angela Kapľavková, Mgr. Július Karaffa, Ján Vranko, Anna Mátrayová, Ľudmila Puškárová, Monika Petrušová, Bc. Ľubica Bugošová, MUDr. Kamila Boľanovská , PhDr. Ivana Havadejová

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Prešov

mjr. Ing. Anton Marcinčin, kpt. Mgr. Marek Kukľa, npor. Tomáš Kožár, nstržm. Bc. Daniel Čarný, por. Bc. Štefan Jurko, práp. Bohdan Kasa, npor. Tomáš Štefánik, npor. Tomáš Guman

Ocenenie v kategórii „Záchranársky čin profesionálneho kolektívu“ získali tiež hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave, menovite kpt. Marián Cáder, ppráp. Tomáš Polakovič, práp. Miloš Ifka, ppráp. Peter Baša, mjr. Mgr. Zoltán Takács, ppráp. Igor Novák, nrtm. Dušan Bestvina, ppor. Roman Strážay, z Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave – plk. JUDr. Vojtech Valkovič, kpt. Ing. Martin Fulajtar a policajný psovod npor. Bc. Miroslav Scherhaufer so služobným psom BESSY La Vie Est Belle. V sobotu, 11. februára 2017 boli hasiči vyslaní k zrúteniu rodinného domu po výbuchu plynu v obci Košolná. Po vykonanom prieskume bolo zistené, že sa pod sutinami domu pravdepodobne nachádza osoba, pričom na toto miesto intenzívne štekal služobný pes. Osoba bola zavalená stavebnou sutinou. Príslušníkom sa podarilo v krátkom čase zasypanú osobu zo závalu vyslobodiť. Následne došlo k zrúteniu aj tejto časti domu. Rozhodnutie veliteľa zásahu o vyžiadaní policajného psovoda so psom už pri vychádzaní zasahujúcej jednotky na výjazd sa ukázalo ako rozhodujúce.

Cenu za „Výnimočný prínos“ získal prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý. Gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD. patrí k výrazným osobnostiam novodobej histórie hasičstva na Slovensku. Svoju hasičskú púť začal v roku 1984 ako hasič v Chemko š. p. Strážske. Od roku 1987 do roku 1996 pôsobil na Okresnej správe Zboru PO v Michalovciach na pozíciách hasič, zisťovateľ príčin vzniku požiarov a náčelník oddelenia vnútra. Ďalší rok pracoval ako veliteľ zmeny v Jednotke Zboru PO v Michalovciach, v rokoch 1997 – 2002 pôsobil na Okresnom úrade v Michalovciach ako náčelník oddelenia požiarnej prevencie. Na nasledujúce 3 roky sa stal vedúcim oddelenia prevádzkovo technického na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Michalovciach, v rokoch 2006 – 2008 vykonával funkciu riaditeľa tohto riaditeľstva. Prezidentom Hasičského a záchranného zboru sa stal v roku 2008, pričom v tejto funkcii zotrval do roku 2011. Na krátke obdobie sa stal veliteľom HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy, do pozície prezidenta bol opäť zvolený v roku 2012. Pod jeho vedením sa Hasičský a záchranný zbor významne profesionalizoval a stal verejne veľmi rešpektovanou inštitúciou.
Medzi mnohými legislatívnymi a manažérskymi počinmi, na ktorých nesie zásluhu, je jeho podiel najvýraznejší na prebudovaní materiálnej základne HaZZ vrátane modernizácie dobrovoľného hasičstva, na obnove vozového parku, digitalizácie operačných stredísk a zriadení výcvikového centra HaZZ Lešť. Hasičstvom žije telom i dušou.

Cena „Rescue report za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu“ bola udelená plk. Mgr. Radoslavovi Lackovi a kpt. Petrovi Toďorovi. Títo páni stáli pri zrode a budovaní modulu leteckého hasenia požiarov a pri rozvíjaní činností s leteckou technikou. Krok za krokom pracovali na zlepšovaní spolupráce s Letkou Ministerstva vnútra SR a najmä Vrtuľníkovým krídlom Generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove s jediným cieľom, zefektívniť činnosť hasičov pri záchranných prácach. Prežili spolu hodiny práce, rozhovorov, výcvikov a ostrých zásahov. Skúsenosti, ktoré nadobudli vlastnou prácou, odovzdávali svojim kolegom, ktorých pripravovali systematicky od základov. Za svoje pôsobenie v zbore pripravili a preškolili viac ako 50 lezeckých záchranárov, z ktorých pre činnosti z vrtuľníkom vychovali viac ako 30 leteckých záchranárov.
Praktické skúsenosti následne pretavili do spolupráce pri tvorbe legislatívnych základov leteckej činnosti v Hasičskom a záchrannom zbore. Rovnako sa podieľali na spracovaní základov pre vykonávanie činností s využitím vrtuľníkov. Každý z nich nalietal do svojho posledného letu pri výcvikoch a zásahoch viac ako 1000 hodín.
Obaja sa aktívne zúčastňovali na prednáškovej činnosti v školách, zapájali sa do projektovej činnosti žiakov praktickými skúškami, prezentovali svoje vedomosti a skúsenosti na odborných konferenciách, venovali sa seniorom v domovoch sociálnych služieb, ktorým vysvetľovali zásady požiarnej prevencie, a najmä to, ako sa správať v prípade vzniku požiaru v priestoroch, v ktorých žijú.
Masívna podpora dobrovoľných hasičských zborov s ich rozvojom priniesla potrebu vzdelávania ich členov. Ani v tejto oblasti neboli pozadu a spoločne sa zapájali do vzdelávania členov dobrovoľných hasičských zborov, ich veliteľov, strojníkov. Preškolili viac ako 210 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí. Ich práca, ktorú nadovšetko milovali, sa im nakoniec stala osudnou. V stredu, 10. mája 2017 prebiehal v priestoroch leteckej základne Generálplukovníka Jána Ambruša výcvik hasičských záchranárov s vrtuľníkom Bell 429 Ministerstva vnútra SR. Vrtuľník s oboma hasičmi v podvese vzlietol, no krátko pred 14.30 hod. havaroval. Ani jeden z hasičov nešťastie neprežil. Radoslav Lacko odslúžil v Hasičskom a záchrannom zbore 28 rokov a 222 dní, Peter Toďor 18 rokov a 60 dní. Česť ich pamiatke.

Cena „Rescue report za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu“ bola tiež udelená občianskemu združeniu „OZ Záchrana“. Hlavnou úlohou a cieľom občianskeho združenia je podpora činností rozvíjajúcich vzdelanosť, kvalifikáciu a zručnosti pracovníkov v záchranných zložkách, vedomosti o poskytovaní neodkladnej prvej pomoci u pracovníkov IZS a laickej verejnosti.

Ďalším oceneným v tejto kategórii je Michal Kubovčík a kolektív tvorcov YouTube kanálu „Baštrng-SEPRP – sedliacka prvá pomoc“. Cieľom projektu Baštrng je učiť zachraňovať ľudský život prostredníctvom videí na kanáli YouTube. Doposiaľ vzniklo 14 videí v trvaní 4-6 minút, ktoré videlo viac ako 875 tisíc ľudí. Je to výnimočný projekt, ktorý je zároveň prezentovaný aj deťom na základných a stredných školách.

Čestné uznanie v kategórii „Cena Rescue report za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu“ získal pplk. Mgr. Marcel Greguš, zástupca riaditeľa expozitúry Stred NPZJ NAKA. Už viac ako 12 rokov sa venuje záchranárskej činnosti ako dobrovoľný záchranár, od roku 2008 pôsobí v Horskej záchrannej službe Veľká Fatra, oblastné stredisko Donovaly. Činnosť dobrovoľného záchranára horskej záchrannej služby spočíva najmä pri vykonávaní záchrannej, pátracej, preventívnej, pohotovostnej a inej činnosti v horských oblastiach. Počas uvedenej doby sa pplk. Mgr. Greguš stretol s rôznymi poraneniami horných a dolných končatín, fraktúrami a reznými poraneniami, ktoré už boli viac alebo menej život ohrozujúce. V rámci svojho pôsobenia ako dobrovoľný záchranár niekoľkokrát poskytol prvú pomoc v prípade života ohrozujúcej situácie rôznym ľuďom v rámci Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí (napr. Taliansko, horská oblasť Arabba – Marmolada).

Foto: HaZZ


Warning: Undefined array key "tie_hide_author" in /data/6/b/6b52a850-7cbb-4278-91ab-8d17cb687ce8/firetv.sk/web/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/6/b/6b52a850-7cbb-4278-91ab-8d17cb687ce8/firetv.sk/web/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …