Za prvý štvrťrok vzniklo na Slovensku viac ako 3500 požiarov

V I. štvrťroku 2017 vzniklo na území Slovenskej republiky 3 506 požiarov, ktorými bola spôsobená priama materiálna škoda 12 610 730 €. V porovnaní s tým istým obdobím predchádzajúceho roka došlo k zvýšeniu počtu požiarov o 1 224 prípadov a priama škoda bola vyššia o 6 066 395 €.
Pri požiaroch bolo za prvé tri mesiace tohto roka usmrtených 17 osôb, čo je o 2 menej ako vlani. V 10 prípadoch išlo o úmrtia osôb starších ako 60 rokov, 5 osôb bolo vo veku od 15 do 60 rokov a v 2 prípadoch boli usmrtené deti. Rôzne druhy zranení utrpelo 86 osôb (o 25 viac ako minulý rok). Z uvedeného počtu bolo najviac (50) osôb vo veku od 15 do 60 rokov, 25 zranených osôb prekročilo vekovú hranicu 60 rokov, podiel na počte zranených tvorí aj 8 detí a pri hasiacich prácach boli zranení traja profesionálni hasiči.
Najviac požiarov vzniklo na území Košického kraja (761) a najvyššie škody boli vyčíslené v Bratislavskom kraji (5 590 130 €), pričom ich výšku ovplyvnil najmä jeden prípad – požiar dňa 14. 1. 2017 v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou technického skla v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Škoda, ktorá pri tomto požiari vznikla na hale, skladových priestoroch a technologických zariadeniach, bola vyčíslená na 5 000 000 €. Príčinou vzniku požiaru bolo vzplanutie horľavých častíc skleného prachu, olejových častíc a prachových nečistôt usadených vo vzduchotechnickom potrubí.
V prvom štvrťroku 2017 najčastejšie horelo v piatok (567 požiarov) a v nedeľu (560 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov (292) bolo zaevidovaných v časovom intervale od 18. do 19. hodiny.
Podľa priestoru, v ktorom požiare vznikli, tvoria za obdobie január až marec 2017 najpočetnejšiu skupinu požiare v prírodnom prostredí – 68 % z celkového počtu, t. j. 2 382 požiarov, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená nárast o 1 005 prípadov. Z toho najviac (1 093 prípadov) tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov, pričom tento počet predstavuje takmer trojnásobný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Najviac požiarov v prírodnom prostredí vzniklo v mesiaci marec, a to až 1 724 prípadov, čo je 86,4 % z celkového počtu požiarov v marci.
Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb, kde bolo zaevidovaných 1 974 požiarov, čo v porovnaní s vlaňajškom predstavuje nárast o 864 prípadov. Z toho následkom vypaľovania trávy a suchých porastov vzniklo 1 049 požiarov, čo je nárast o 643 prípadov oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov bola príčinou vzniku 475 požiarov, z toho až v 360 prípadoch zapríčinilo požiar vyhorenie sadzí. Prevádzkovo-technické poruchy spôsobili vznik 336 požiarov. Úmyselne bolo za prvý štvrťrok 2017 založených 340 požiarov.
Z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností najviac požiarov vzniklo v bytovom hospodárstve. V tomto odvetví evidujeme za prvé tri mesiace tohto roka 872 požiarov, ktoré spôsobili škodu 2 561 650 €. Požiare v bytovom hospodárstve si vyžiadali 13 ľudských životov a 71 osôb bolo zranených. V porovnaní s minulým rokom došlo k nárastu počtu požiarov o 221 prípadov, priame škody sa zvýšili o 511 810 €, počet usmrtených sa znížil o 4 osoby, avšak počet zranených sa zvýšil o 31 osôb. V rodinných domoch evidujeme za sledované obdobie 616 požiarov (o 177 viac ako vlani), pri ktorých vznikla škoda 1 606 520 €, 11 osôb bolo usmrtených a 28 bolo zranených. Najviac požiarov rodinných domov bolo zaznamenaných v Banskobystrickom kraji (140). V bytových domoch vzniklo 140 požiarov (o jeden viac ako minulý rok) so škodou 514 990 €, 2 osoby boli usmrtené a 40 bolo zranených. Väčšina požiarov v rodinných domoch vznikla v dôsledku vyhorenia sadzí (54 %), v bytových domoch boli požiare najčastejšie spôsobené nesprávnou, resp. nedbanlivostnou obsluhou tepelného spotrebiča pri varení (takmer štvrtina prípadov).
Ďalšie odvetvia, ktoré v najväčšej miere ovplyvnili celkový počet požiarov za obdobie január – marec 2017 sú poľnohospodárstvo (417 požiarov so škodou 784 965 €, jedna osoba bola usmrtená), nakladanie s odpadom (410 požiarov so škodou 47 295 €) a cestná doprava (236 požiarov so škodou 935 100 €, jedna osoba bola usmrtená a štyria boli zranení).

Foto: HaZZ

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …