Vianočný príhovor prezidenta Hasičského a záchranného zboru

Hasiči, kolegovia, priatelia.

Prišli najkrajšie sviatky pokoja, lásky, porozumenia a mieru.
Každý rok sa opakujem, že Vianoce sú už opäť tu a rok prešiel akosi rýchlejšie. Kolotoč práce, povinností, úloh, rodiny a oddychu sa stále točí. Verím, že sa teraz na pár dní spomalí a bude plný len pokoja v kruhu rodiny, v pohode, v teple, bez práce. Chcem však pripomenúť, že naši „mokrí“ kolegovia, ktorí sú v službe, budú tento rok o teplo rodinného krbu ukrátení. Tiež operační dôstojníci si žiaľ v tomto roku musia priniesť kapustnicu do práce.

Spomeňme si na nich všetci počas štedrej večere a tešme sa, že sú tu preto, aby sme my, ostatní, mohli to teplo prežiť v pokoji, bez stresu a hlavne v teple pod strechou.

Kolegyne na operačných strediskách i chlapi v službe, veľká vďaka za pokoj a pocit bezpečia v našich domoch! Verím, že bude práve v tento deň len a len v teple bez výjazdu.

Spomeňme si na kolegov, ktorých stolička v práci i doma už zostane navždy prázdna. Spomeňme si na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami, sú chorí, vzdialení a darčeky si už s nami nerozbalia.
Chcem sa poďakovať všetkým kolegom dobrovoľným hasičom. Ich teplo domova sa tak isto rozplynie, kedykoľvek ich požiadame o pomoc. Veľká vďaka Vám kolegovia!

Všetkým našim kolegom a spolupracovníkom v službe, policajtom, chalanom v horskej službe, záchranárom, lekárom, všetkým, ktorí sa starajú o náš pokoj, prajem pokojnú službu a potom krásne prežitie Vianoc v kruhu rodiny a priateľov.

Prajem Vám všetkým krásne a pokojné Vianoce, veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti!

„Šťastné návraty k svojim rodinám, blížnym živí a zdraví!“

S úctou,
gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …