Taktické cvičenie DHZo v Pate

Druhá aprílová sobota sa v obci Pata niesla v znamení taktického cvičenia dobrovoľných hasičov. Dobrovoľný hasičský zbor obce Pata pozval na svoje cvičenie aj  DHZO Gáň, Abrahám, Šintava a Šoporňa.

Všetky zbory sa ráno o 9:00 dostavili na hasičskú zbrojnicu v Pate, kde sa konal úvodný nástup jednotiek a všetkým sa predstavil plán cvičenia. Prítomní boli predseda Výcvikového štábu Územného výboru DPO SR v Galante a zároveň veliteľ DHZO Pata Ing. Bohumil Práznovský a taktiež aj člen Výcvikového Štábu pán Marián Novotný, člen DHZO Gáň. Tematické zameranie bola likvidácia požiaru osobného motorového vozidla a požiaru pneumatík. Po nástupe sa niektorí členovia presunuli na miesto udalosti do areálu roľníckeho družstva vzdialeného asi 2km od obce, kde boli už pripravené podmienky na zahájenie cvičenia. Nachádzali sa tu pripravené vraky 3 osobných vozidiel, vzdialených od seba niekoľko desiatok metrov. Pod dohľadom príslušníkov OR HaZZ Galanta zo stanice Sereď boli tieto vozidlá postupne podpálené a tým spustené cvičenie. Prostredníctvom rádiostaníc boli postupne na miesto privolávané jednotlivé zbory, ktoré vyrážali z hasičskej zbrojnice. Čas dojazdu jednotky na miesto zásahu bol 6 minút. Ako prvý zbor bol vyzvaný DHZO Pata, ktorý vykonal výjazd s vozidlom Iveco Daily CAS 15 a osádkou 1+5. S odstupom 2 minút boli povolaný na požiar druhého vozidla členovia DHZO Abrahám s vozidlom Iveco Daily CAS15 a ako tretí v poradí DHZO Gáň s vozidlom Škoda 706 RTHP takisto s osádkami 1+5. Po príjazde na miesto udalosti vykonal veliteľ zásahového úseku č.1 – Pata prieskum a nariadil hasenie jedným C prúdom za použitia ADP. Krátko na to dorazila jednotka DHZO Abrahám a veliteľ zásahu p. Miloš Práznovský ich nasmeroval k druhému horiacemu vozidlu. Zásah bol vykonaný dvomi D prúdmi za použitia ADP. Tretí v poradí dorazil na miesto DHZO Gáň, ktorý bol poverený vykonať zásah na treťom horiacom vozidle. Ten bol po prieskume vykonaný jedným C a jedným D prúdom takisto s použitím ADP. Medzitým veliteľ zásahu vyrozumel prostredníctvom rádiostanice jednotky DHZO Šintava a DHZO Šoporňa aby sa dostavili na miesto za účelom doplnenia hasiacej látky pre zasahujúce zbory. Po príjazde jednotka DHZO Šintava vykonala prieskum areálu a zabezpečila prípravu vodného zdroja pre prípad potreby doplnenia vozidiel. Po likvidácii požiarov na troch vozidlách nasledovalo vyhodnotenie postupu rozhodcom – príslušníkom OR HaZZ Galanta – Hasičská stanica Sereď. Tu boli ozrejmené chyby a podané odborné rady, ako v takýchto prípadoch treba postupovať. Preberal sa postup od príjazdu, zásahu až po komunikáciu cez rádiostanice.

Po krátkej prestávke vykonal ďalší zásah DHZO Gáň na opätovný požiar jedného z motorových vozidiel. Nasadený bol jeden D a jeden C prúd vody za použitia ADP. Nasledovala ďalšia časť cvičenia a to likvidácia požiaru skládky pneumatík. Zásah bol vykonaný zmiešanou jednotkou z členov DHZO Pata, Gáň, Šintava a Šoporňa s vozidlom Tatra 815 CAS 32, ktorá patrí DHZO Pata. Nasadený bol jeden C prúd a hasiaca látka bola použitá ťažká pena. Zásah bol vykonaný s použitím ADP.

Potom už nasledovalo doplnenie vody do cisternových automobilov a spoločný návrat na hasičskú zbrojnicu v Pate, kde bolo zabezpečené občerstvenie pre všetkých zúčastnených. Cvičenia sa spolu zúčastnilo 45 členov z piatich DHZO. Všetci prítomní sa zhodli, že takéto cvičenia sú veľmi užitočné a prospešné z hľadiska pripravenosti dobrovoľných hasičov na reálne situácie. Zúčastnené zbory sú zaradené v A a B kategóriách v rámci CRSP a preto je veľmi pravdepodobné, že nadobudnuté skúsenosti z cvičenia využijú aj pri reálnych zásahoch a pomoci či už jednotkám HaZZ ale aj samotným občanom obcí.

 

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …