Slovensko iniciovalo stretnutie v Bruseli

Slovensko iniciovalo stretnutie v Bruseli

V rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa dnes v Bruseli uskutočnilo pracovné stretnutie pod názvom „Working together for Safety in Buildings“. Rokovanie otvoril príhovorom prezident HaZZ Alexander Nejedlý, ktorý stál pri zrode myšlienky vzájomného stretnutia členských krajín. Cieľom pracovného rokovania je prehĺbenie spolupráce členských krajín EÚ na úseku ochrany pred požiarmi, vzájomná unifikácia legislatívnych pravidiel a štatistických ukazovateľov, výmena skúseností v súvislosti s nástrahami migračnej vlny v Európe a v neposlednom rade snaha o pokračovanie v pravidelných stretnutiach členských krajín EÚ so zámerom zefektívnenia vzájomnej spolupráce na úseku ochrany pred požiarmi a likvidácii mimoriadnych udalostí v Európe.
Slovensko sa stalo historicky prvým členským štátom Európske Únie, ktorý inicioval vzájomné stretnutie zástupcov pôsobiacich na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských zborov v Európe. Medzi odbornými príspevkami boli aj príspevky z Francúzska, Dánska, Estónska a Bulharska.

Foto: HaZZ


Warning: Undefined array key "tie_hide_author" in /data/6/b/6b52a850-7cbb-4278-91ab-8d17cb687ce8/firetv.sk/web/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/6/b/6b52a850-7cbb-4278-91ab-8d17cb687ce8/firetv.sk/web/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Check Also

Reklama na FIRETV