Slávnostné oceňovanie „Hasiči Hasičom 2018“

V piatok 18. januára 2019 sa v kultúrnom dome v meste Poltár uskutočnil 6. ročník podujatia s názvom „Hasiči Hasičom“, ktorý organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica.
Slávnostného podujatia, na ktorom boli udelené viaceré ocenenia za výnimočné činy na úseku ochrany pred požiarmi, sa zúčastnila primátorka mesta Poltár Martina Brisudová, prezident HaZZ Alexander Nejedlý, riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ Stanislav Celleng, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavol Ceľuch, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth, policajný duchovný MV SR Ján Paciga, riaditeľ Krajského riaditeľstva HZS ČR Hradec Králové František Mencl, riaditeľ Ochrany pre katastrofami v Novohradskej župe Tibor Seres, splnomocnenec HZS ČR na Slovensku Josef Slavík, riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Dušan Sľúka, predseda krajskej organizácie DPO v Banskej Bystrici, ako aj riaditelia krajských riaditeľstiev HaZZ, riaditelia okresných riaditeľstiev HaZZ Banskobystrického kraja, predsedovia územných výborov DPO SR Banskobystrického kraja a ďalší hostia.

V kategórii zásahová činnosť jednotlivca boli udelené dve ocenenia – profesionálnemu a dobrovoľnému hasičovi. Erik Piater z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici bol dňa 23. apríla 2018 popoludní svedkom dopravnej nehody nákladného vozidla na rýchlostnej ceste R1 na 155 km, kataster obce Badín, okres Banská Bystrica, ktorý narazil do autobusu s cestujúcimi. Pri návrate z práce sa vedúci oddelenia operatívno-technického Erik Piater nachádzal len pár vozidiel za vážnou nehodou. Po spozorovaní dopravnej nehody odstavil svoje vozidlo na krajnici a vystrojený lekárničkou sa bezodkladne presunul k havarovanému autobusu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa na tomto mieste ocitol takmer bezprostredne po vzniku dopravnej nehody zahájil prvý kvalifikovaný prieskum v okolí, ako aj priamo v havarovanom autobuse spojený s bezodkladným vyhodnocovaním potrieb nasadenia síl a prostriedkov zložiek IZS. Svoje poznatky okamžite konzultoval s operačným dôstojníkom OS KR HaZZ v Banskej Bystrici, čím došlo k výraznému skráteniu doby nasadenia potrebného počtu síl a prostriedkov zložiek IZS a výraznému zmierneniu následkov dopravnej nehody. Do príchodu záchranných zložiek poskytoval na mieste udalosti predlekársku prvú pomoc zraneným osobám a koordinoval činnosť nezranených cestujúcich, ako aj vodičov okoloidúcich vozidiel. Po príchode zložiek IZS začal na mieste plniť úlohy riadiaceho dôstojníka KR HaZZ v Banskej Bystrici a v spolupráci s veliteľom zásahu zabezpečil koordináciu zložiek, ako aj jednotlivých činností na mieste udalosti.
Druhé ocenenie si vyslúžil Ján Švajčiak, ktorý je veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru v Medzibrode. Dňa 1. júna 2018 večer sa pohyboval v blízkosti požiarnej nádrže v Medzibrode 14 mesačný chlapec Samko. V požiarnej nádrži po dažďoch bola mútna voda, hlboká asi 2 metre. Na svojho brata mala dávať pozor staršia sestra. Ján Švajčiak bol náhodou v blízkosti tejto nádrže a pohľadom začal venoval pozornosť tomuto chlapcovi, ktorý sa dostal až na okraj požiarnej nádrže, do ktorej aj spadol. Záchranca dobehol ku nádrži a chlapca vytiahol na breh. Po malej chvíli začal chlapec normálne dýchať.

V kategórii hasičský čin kolektívu bolo ocenenie udelené dvom kolektívom. Prvým oceneným kolektívom z radov dobrovoľníkov sa stali členovia DHZ mesta Banská Štiavnica, časť Štefultov. Dobrovoľní sa vracali osobným automobilom zo súťaže Dobrovoľných hasičských zborov po štátnej ceste Hodruša Hámre – Banská Štiavnica. V časti Červená studňa poskytli prvú pomoc posádke vozidla členom Dobrovoľného hasičského zboru obce Počúvadlo, ktorí krátko pred tým havarovali na osobnom vozidle s prívesom.
V tej istej kategórii získali ocenenie príslušníci Hasičského a záchranného zboru za ich profesionálny prístup pri riešení dopravnej nehody nákladného vozidla a autobusu s hromadným postihnutím osôb, ktorá sa stala dňa 23. apríla 2018 na rýchlostnej ceste R1 v smere Banská Bystrica – Zvolen. V dôsledku dopravnej nehody došlo k usmrteniu dvoch osôb a jedenásť osôb bolo zranených, z toho tri osoby ťažko. Veliteľ zásahu nariadil vyslobodenie osôb za pomoci vyslobodzovacieho náradia a technických prostriedkov. Pri záchranných prácach hasiči z Banskej Bystrici spolupracovali s ďalšími príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru vyslanými operačným strediskom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici a ostatnými zložkami Integrovaného záchranného systému.

Okrem zásahovej činnosti boli udelené ocenenia za preventívno-výchovne pôsobenie, a to hneď trikrát. Mikuláš Klimo, predseda DHZ mesta Detva a člen preventívno – výchovnej komisie Územnej organizácie DPO Detviansko – Zvolenskej získal ocenenie za osobný prínos a angažovanosť pri riešení preventívno – výchovného pôsobenia v Podpolianskom regióne s osobitným dôrazom na mesto Detva a jeho mestské časti v rámci predchádzania jarného vypaľovania suchej trávy a požiarov porastov. Ing. Mikuláš Klimo individuálnymi stretnutiami s občanmi v najkritickejšom období ovplyvňoval ich činnosť, ktorá je v tomto prostredí tradičným spôsobom obhospodarovania. Aj jeho osobnou angažovanosťou došlo v roku 2018 k zníženiu počtu požiarov suchej trávy v katastrálnom území mesta Detva na historické minimum.
Ďalšie ocenenie si odniesla mjr. Ing. Martina Červočová, príslušníčka Okresného riaditeľstva HaZZ v Modrom Kameni, ktorá sa aktívne podieľa na plnení úloh preventívno-výchovného pôsobenia na úseku ochrany pred požiarmi v rámci celého územia okresu Veľký Krtíš. Aktivity zameriava hlavne na deti predškolského a školského veku, avšak v roku 2018 zamerala pozornosť aj na vzdelávanie dospelých a seniorov, kedy absolvovala besedu a prednášku v stacionári pre seniorov a publikovala 7 článkov v regionálnom denníku. Okrem toho spracovala informatívny leták pre širokú verejnosť so zameraním na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období a taktiež v období vykurovacej sezóny, ktoré boli v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a obecnými úradmi distribuovaný pre občanom okresu Veľký Krtíš.

Ocenenie v kategórii preventívno-výchovné pôsobenie kolektívu získali členovia DHZO Hrachovo, menovite Pavel Rapčan, Ing. Tomáš Keder a Ing. Róbert Zachar. Ocenení sa venujú príprave detí na hry Plameň, vedeniu krúžku Mladý Hasič pri Základnej škole s Materskou školou Sama Vozára v Hrachove, príprave dorastencov na súťaže dobrovoľných hasičských zborov, ukážkam techniky počas osláv sv. Floriána, dňa detí, prípravách vlastných aj okresných súťaží a ďalších podujatí. Pod ich vedením vzniklo v Hrachove výcvikové stredisko pre mladých hasičov „Plameniakov“, kde sa venujú nielen hrachovským deťom, ale aj ostatným zborom z okresu Rimavská Sobota.

Nepovšimnuté neostali ani športové výkony, ktoré dosiahli príslušníci HaZZ v roku 2018. Ako jednotlivci boli ocenení kpt. Ľubomír Lőrinčík, Ladislav Babinský a Maroš Bošeľa. Za súťaž „Tímový záchranár“ si ocenenie odniesli chlapci z DHZ SOŠ drevárska Zvolen, a to Maroš Bošeľa, Filip Bajnok, Adrián Švec, Dávid Oláh, Dominik Kohút a Daniel Király. Ocenenie za športový výkon si odniesol aj kolektív futbalovej reprezentácie hasičov. Príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici spolu s príslušníkmi Výcvikového centra Hasičského a záchranného zboru Lešť tvorili pevný základ futbalovej reprezentácie Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. Táto futbalová reprezentácia zvíťazila v roku 2018 na svetovom pohári štátnych zamestnancov v Holandsku, pričom svoje víťazstvo obhájila aj pred týždňom a zo spomínaného pohára priniesla ďalší zlatý kov.

Ocenenie za významný prínos v oblasti ochrany pred požiarmi získala Anna Matalová, členka DPO SR od roku 1983. Je dlhoročnou funkcionárkou ÚzO DPO SR Banská Bystrica, kde vykonávala aj funkciu predsedníčky okresnej organizácie. V období rokov 1993 – 2002 bola členkou Snemu DPO SR a od roku 2002 do roku 2012 bola predsedníčkou republikovej kontrolnej a revíznej komisie. Od 1. Októbra 2013 vykonávala funkciu riaditeľky OV DPO Banská Bystrica a v súčasnosti je tajomníčkou ÚzO DPO Banská Bystrica. V roku 2008 jej bolo udelené vyznamenanie „Zaslúžilý člen DPO SR“ a v roku 2016 vyznamenanie „Rad sv. Floriána“. Svojim celoživotným prístupom k životu a práci, nielen v oblasti ochrany pred požiarmi, je vzorom aj pre súčasnú mladú generáciu.
Poslednou oceňovanou kategóriou bolo osobitné ocenenie za dlhodobú spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom na území Banskobystrického kraja, ktoré bolo udelené SOŠ drevárskej vo Zvolene.

Na konci celého podujatia bola odovzdaná putovná sekera ako symbol tohto spoločného podujatia profesionálnych a dobrovoľných hasičov primátorovi mesta Hliník nad Hronom. Práve v tomto meste sa budúci rok uskutoční už 7. ročník podujatia „Hasiči Hasičom“ za rok 2019.


Warning: Undefined array key "tie_hide_author" in /data/6/b/6b52a850-7cbb-4278-91ab-8d17cb687ce8/firetv.sk/web/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/6/b/6b52a850-7cbb-4278-91ab-8d17cb687ce8/firetv.sk/web/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …