Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 47. týždni

V pondelok 21. novembra 2016 zasahovali slovenskí hasiči pri 80 udalostiach, z toho pri 19 požiaroch, 29 technických zásahoch, 31 dopravných nehodách a 1 ekologickom zásahu. Najvyšší počet požiarov zaznamenali v Trnavskom kraji (5), kde sa hasiči zároveň najčastejšie pasovali aj s technickými zásahmi a dopravnými nehodami (12). V pondelok bola pomoc hasičov najpotrebnejšia v Trnavskom kraji, kde zasahovali až 17 – krát, najmenej výjazdov vykonali hasiči v Trenčianskom kraji (5).
22. novembra 2016 boli hasiči vyslaní k 72 zásahom. Horelo 26 – krát, hasiči zasahovali pri 18 technických udalostiach, 25 dopravných nehodách a pri 3 ekologických zásahoch. V Trnavskom kraji hasičov potrápili najmä požiare, pri ktorých museli zasahovať 6 – krát. V spomínanom kraji vzniklo počas utorka najviac udalostí, a to 12. Pri rovnakom počte udalostí zasahovali aj hasiči v Bratislavskom kraji. Najmenej výjazdov bolo zaznamenaných v Žilinskom kraji (4).
Stred pracovného týždňa priniesol príslušníkom 69 výjazdov. Zasahovali pri 24 požiaroch, 14 technických udalostiach, 26 dopravných nehodách a 5 ekologických zásahoch. Najvyšší počet zásahov vykonali hasiči v Trnavskom kraji (14), najmenej zasahovali hasiči v Nitrianskom kraji (1 – krát).
Vo štvrtok sa na Slovensku stalo 63 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Boli vyslaní k 28 požiarom, 17 technickým zásahom, 14 dopravným nehodám a 4 ekologickým udalostiam. Pri udalostiach rôzneho druhu najčastejšie zasahovali hasiči v Prešovskom kraji (12 – krát), najnižší počet výjazdov bol zaznamenaný v Trnavskom kraji (3).
Posledný deň pracovného týždňa zasahovali hasiči pri 77 udalostiach rôzneho druhu. Boli vyslaní k 18 požiarom, 24 technickým udalostiam, 28 dopravným nehodám a až k 7 ekologickým udalostiam. Najviac technických udalostí a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji (14), pri najvyššom počte požiarov zas zasahovali hasiči v Žilinskom a Prešovskom (5). Piatok v počte zásahov najviac potrápil hasičov v Banskobystrickom kraji, kde museli zasahovať až 17 – krát. Najmenej výjazdov vykonali hasiči v Bratislavskom kraji (3).
V sobotu sa počet výjazdov príslušníkov HaZZ znížil na 65. Zasahovali pri 26 požiaroch, 21 technických udalostiach a 18 dopravných nehodách. Najviac požiarov vzniklo v Trnavskom a Banskobystrickom kraji (5), v Prešovskom kraji sa hasiči najčastejšie pasovali s technickými udalosťami a dopravnými nehodami, kde zasahovali 9 – krát. Najviac udalostí vzniklo v sobotu v Prešovskom kraji (12), najmenej v Trenčianskom kraji (4).
Posledný deň 47. týždňa si vyžiadal 58 výjazdov hasičov. Boli vyslaní k 20 požiarom, 15 technickým udalostiam, 21 dopravným nehodám a 2 ekologickým zásahom. V nedeľu najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji (12 – krát), najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Trenčianskom a Nitrianskom kraji (3).

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …