Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 46. týždni

Začiatok 46. týždňa bol pre príslušníkov HaZZ relatívne pokojný. V pondelok, 13. novembra, boli vyslaní k 57 výjazdom. Zasahovali pri 17 požiaroch, 36 technických udalostiach (z toho pri 19 dopravných nehodách) a 4 ekologických výjazdoch. Najviac požiarov vzniklo v Banskobystrickom kraji (6), ani jeden nemuseli hasiť v Košickom kraji. V spomínanom Banskobystrickom kraji bolo v pondelok zaznamenaných najviac výjazdov hasičov (14), najmenej výjazdov vykonali hasiči v Bratislavskom a Trenčianskom kraji (5).
V utorok boli hasiči vyslaní k 16 požiarom, 37 technickým udalostiam ( z toho k 16 dopravným nehodám) a 2 ekologickým výjazdom. Najviac práce mali opäť hasiči v Banskobystrickom kraji, kde bola ich pomoc potrebná 14 – krát. Pri 4 výjazdoch zasahovali hasiči v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji.
Stred pracovného týždňa priniesol hasičom 66 výjazdov k udalostiam rôzneho charakteru. Zasahovali pri 19 požiaroch, 44 technických udalostiach (z toho pri 26 dopravných nehodách) a 3 ekologických výjazdoch. Najviac technických udalostí (11) vzniklo v Banskobystrickom kraji, v ktorom hasiči počas stredy zasahovali najčastejšie (13 – krát). Iba 3 – krát zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji.
Vo štvrtok boli príslušníci HaZZ vyslaní k 70 prípadom, z toho k 22 požiarom, 47 technickým výjazdom (z toho k 24 dopravným nehodám) a 1 ekologickej udalosti. Už 4. deň za sebou vzniklo najviac udalostí rôzneho charakteru v Banskobystrickom kraji (13), najmenej – päťkrát zasahovali hasiči v Bratislavskom kraji.
Počas štátneho sviatku zasahovali slovenskí hasiči pri 57 udalostiach rôzneho charakteru. Boli vyslaní k 22 požiarom, 33 technickým udalostiam (z toho k 19 dopravným nehodám) a 2 ekologickým udalostiam. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji (12), pri 3 výjazdoch zasahovali hasiči v Košickom kraji.
V sobotu sa na Slovensku stalo 57 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Boli vyslaní k 12 požiarom, 43 technickým výjazdom (z toho k 19 dopravným nehodám) a 2 ekologickým výjazdom. Najviac výjazdov bolo o päť zaznamenaných v Banskobystrickom kraji (11), 5 – krát bola pomoc hasičov potrebná v Nitrianskom kraji.
Posledný deň 46. týždňa priniesol hasičom 64 udalostí rôzneho charakteru. Vzniklo 14 požiarov, hasiči zasahovali pri 49 technických udalostiach (z toho pri 25 dopravných nehodách) a 1 ekologickom výjazde. Najviac technických udalostí vzniklo v Žilinskom kraji (12), kde celkovo hasiči v nedeľu zasahovali najčastejšie, a to až v 15 prípadoch. Najmenej výjazdov (4), zaznamenali hasiči v Bratislavskom kraji.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …