Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 43. týždni

Na začiatku 43. týždňa boli hasiči privolaní k 72 udalostiam. Príslušníci zasahovali pri 11 požiaroch, 58 technických udalostiach (z toho pri 31 dopravných nehodách) a pri 3 ekologických zásahoch. Najviac práce mali hasiči v Košickom kraji kde zasahovali 15-krát. V Nitrianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji uskutočnili 7 výjazdov.
V utorok, 24. októbra boli príslušníci vyslaní k 88 udalostiam. Hasiči zasahovali pri 10 požiaroch, 78 technických udalostiach (z toho pri 18 dopravných nehodách). V tento deň hasiči neuskutočnili žiadny výjazd týkajúci sa ekologickej udalosti. V Košickom kraji príslušníci zasahovali 34-krát. V Bratislavskom kraji boli hasiči privolaní k 4 udalostiam.
V stredu, 25. októbra príslušníci zasahovali v 61 prípadoch. Hasiči boli privolaní k 14 požiarom a k 47 technickým zásahom (z toho k 18 dopravným nehodám). Najviac práce mali príslušníci v Košickom kraji (15), najmenej práce mali hasiči v Trnavskom kraji, ktorí zasahovali 4-krát.
Vo štvrtok, 26. októbra hasiči uskutočnili 51 výjazdov. Príslušníci boli privolaní k 18 požiarom, 31 technickým udalostiam (z toho k 11 dopravným nehodám) a k ekologickým zásahom. V Trenčianskom kraji boli hasiči privolaní k 4 udalostiam. V Košickom kraji zasahovali 10 – krát.
V piatok, 27. októbra sa počet výjazdov príslušníkov HaZZ v porovnaní s predchádzajúcimi dňami zvýšil. Hasiči zasahovali v 90 prípadoch. Príslušníci boli vyslaní k 10 požiarom, 75 technickým udalostiam (z toho k 46 dopravným nehodám) a k 5 ekologickým zásahom. Najviac výjazdov uskutočnili hasiči v Nitrianskom kraji (15), v Prešovskom kraji zasahovali
6 – krát.
V prvý víkendový deň 43. týždňa boli hasiči privolaní k 51 udalostiam. Zasahovali pri 13 požiaroch, 35 technických udalostiach (z toho pri 23 dopravných nehodách) a pri 3 ekologických zásahoch. Najviac práce mali hasiči v Žilinskom kraji (11), v Trenčianskom kraji boli príslušníci privolaní k 4 udalostiam.
V nedeľu, 29. októbra sa Európou prehnala silná veterná smršť, ktorá vo výraznej miere zasiahla aj územie Slovenskej republiky. Silný vietor spôsobil značné škody na cestných komunikáciách, stromoch a majetku občanov. Príslušníci v dôsledku následkov veternej smršte vykonali 575 výjazdov. Pomoc hasičov bola potrebná pri 17 požiaroch, 555 technických udalostiach (z toho pri 27 dopravných nehodách) a pri 3 ekologických výjazdoch. Zásahy hasičov, súvisiace s nepriaznivým počasím, boli nevyhnutné takmer v každom okrese. V Bratislavskom kraji zasahovali hasiči 92-krát, pričom išlo najmä o odstraňovanie následkov silného vetra. V Trnavskom kraji boli hasiči vyslaní k 119 udalostiam, z toho v 118 prípadoch išlo o zásahy súvisiace s odstraňovaným spadnutých stromov z cestných komunikácií, z budov a z osobných motorových vozidiel, ako aj o odstraňovanie strhnutých striech. V Trenčianskom kraji bola pomoc hasičov potrebná pri 93 technických udalostiach, ktoré rovnako súviseli s odstraňovaním následkom spôsobených silným vetrom. Najmenej výjazdov uskutočnili príslušníci v Košickom kraji, kde poskytli pomoc v 33 prípadoch.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …