Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 42. týždni

V pondelok 17. októbra 2016 boli slovenskí hasiči vyslaní k 64 výjazdom, z toho k 20 požiarom, 20 technickým zásahom, 23 dopravným nehodám a k 1 ekologickej udalosti. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Košickom a Žilinskom kraji (11 a 10), k 4 výjazdom boli vyslaní hasiči v Trnavskom kraji.
V utorok sa počet výjazdov zvýšil na 74. Hasiči zasahovali pri 24 požiaroch, 28 technických zásahoch, 21 dopravných nehodách a 1 ekologickom zásahu. Najviac technických zásahov a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v v Trnavskom kraji (11), pri žiadnej technickej udalosti nezasahovali hasiči v Nitrianskom kraji. V utorok bolo najviac zásahov vykonaných v Trnavskom a Košickom kraji (13 a 12), 4 – krát zasahovali príslušníci v Bratislavskom kraji.
V stredu 19. októbra 2016 boli hasiči vyslaní k 69 výjazdom, z toho k 19 požiarom, 28 technickým udalostiam, 19 dopravným nehodám a 3 ekologickým zásahom. Najčastejšie zasahovali hasiči v Nitrianskom kraji (15 – krát), najmenej v Trenčianskom a Košickom kraji (4 – krát).
Vo štvrtok zasahovali príslušníci HaZZ pri 15 požiaroch, 23 technických udalostiach, 31 dopravných nehodách a 5 ekologických udalostiach (celkom 74 zásahov). Pri technických udalostiach a dopravných nehodách zasahovali hasiči v Trenčianskom a Žilinskom kraji až 12 – krát, najviac požiar zas vzniklo v Banskobystrickom kraji (4). Najvyšší počet výjazdov zaznamenali hasiči v Trenčianskom a Žilinskom kraji (13), najnižší počet v Prešovskom kraji (6).
Posledný pracovný deň 42. Týždňa si pomoc hasičov vyžiadalo 77 udalostí. Horelo 19 – krát, z toho až 7 požiarov bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji. Pri technických udalostiach zasahovali slovenskí hasiči 25 – krát, pri dopravných nehodách 28 – krát a pri ekologických výjazdoch 5 – krát. Pri udalostiach rôzneho druhu najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (15), 3 výjazdy zaznamenali hasiči v Bratislavskom a Trenčianskom kraji.
V sobotu sa rozhorelo 26 požiarov, hasiči uskutočnili 23 výjazdov k technickým udalostiam, 17 k dopravným nehodám a až 8 k ekologickým zásahom. Až 10 požiarov vzniklo v Banskobystrickom kraji, ani jeden krát nehorelo v Trenčianskom kraji. V sobotu 22. októbra 2016 zaznamenali najvyšší počet výjazdov hasiči v Banskobystrickom kraji (21), najmenej zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji (5 – krát).
Posledný deň 42. týždňa klesol počet výjazdov slovenských hasičov na 54. Zasahovali pri 18 požiaroch, 19 technických zásahoch, 16 dopravných nehodách a 1 ekologickej udalosti. Najviac výjazdov počas nedele zaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji (10), najmenej v Trnavskom kraji (2).

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …