Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 41. týždni

Taktické cvičenie „Donovaly 2016“

Začiatkom 41. týždňa zaznamenali hasiči 60 výjazdov, pri ktorých museli zasahovať. Boli vyslaní k 16 požiarom, 19 technickým zásahom, 23 dopravným nehodám a až 2 ekologickým zásahom. Najviac požiarov vzniklo v Bratislavskom kraji (4), ani jeden v Banskobystrickom kraji. V pondelok bolo najviac výjazdov zaznamenaných v Žilinskom a Košickom (10), najmenej v Trnavskom a Banskobystrickom kraji (5).
V utorok sa počet výjazdov zvýšil na 68. Pri požiaroch hasiči zasahovali 17 – krát, pri technických zásahoch 29 – krát, pri dopravných nehodách 19 – krát a pri ekologických udalostiach 3 – krát. 4 výjazdy k požiarom zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji, jeden v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. V utorok najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom a Košickom kraji (12 – krát), v Trnavskom kraji zaznamenali hasiči len 3 výjazdy.
Stred pracovného týždňa priniesol slovenským hasičom 59 udalostí. Horelo 11 – krát, zasahovalo sa pri 23 technických udalostiach, 21 dopravných nehodách a 4 ekologických zásahoch. Najviac technických udalostí a dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Nitrianskom kraji (13), najmenej v Trenčianskom kraji (1). V stredu najčastejšie zasahovali hasiči v Nitrianskom (16 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (2 – krát).
Vo štvrtok 13. októbra 2016 zasahovali hasiči pri 47 udalostiach, z toho pri 22 požiaroch, pri 14 technických zásahoch, 10 dopravných nehodách a pri 1 ekologickom výjazde. Najviac technických zásahov a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Prešovskom kraji (5), najmenej v Bratislavskom a Nitrianskom kraji (1). Vo štvrtok zasahovali pri výjazdoch rôzneho typu najčastejšie hasiči v Žilinskom kraji (9), iba jeden výjazd zaznamenali hasiči v Bratislavskom kraji (1).
Posledný pracovný deň minulého týždňa si vyžiadal 77 výjazdov slovenských hasičov. Vzniklo 12 požiarov, 31 technických zásahov, 31 dopravných nehôd a 3 ekologické udalosti. Pri najvyššom počte technických zásahov a dopravných nehôd museli zasahovať hasiči v Bratislavskom, Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji (10 – krát), iba 3 takéto zásahy zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji. V piatok museli najčastejšie zasahovať hasiči v Košickom kraji (15 – krát), k najnižšiemu počtu výjazdov boli vyslaní hasiči v Trenčianskom kraji (3).
V sobotu 15. októbra 2016 vzniklo na Slovensku 85 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Horelo 32 – krát, hasiči zasahovali pri 19 technických výjazdoch, pri 32 dopravných nehodách a 2 ekologických zásahoch. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Nitrianskom kraji (7), v Trnavskom kraji vznikol 1 požiar. V sobotu sa najčastejšie zasahovalo v Žilinskom a Banskobystrickom kraji (12 – krát), najmenej v Nitrianskom a Prešovskom kraji (9 – krát).
Posledný deň boli hasiči vyslaní k 53 udalostiam, z toho k 15 požiarom, 17 technickým zásahom, 18 dopravným nehodám a 3 ekologickým výjazdom. Najčastejšie zasahovali hasiči v Bratislavskom (9 – krát), najmenej v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji (4).

Foto: ilustračné

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …