Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 29. týždni

Začiatok 29. týždňa priniesol slovenským hasičom 77 udalostí, pri ktorých museli zasahovať. Horelo 23 – krát, hasičská pomoc bola potrebná pri 30 technických zásahoch, 23 dopravných nehodách a 1 ekologickom zásahu. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Banskobystrickom a Košickom kraji (16), najmenej v Prešovskom kraji (5).
V utorok zasahovali hasiči o 12 – krát menej ako v pondelok, z toho 17 – krát pri požiaroch, 28 – krát pri technických udalostiach, 18 – krát pri dopravných nehodách a 2 – krát pri ekologických zásahoch. Najčastejšie boli k výjazdom vysielaní hasiči v Trenčianskom a Prešovskom kraji (12 – krát), najmenej v Bratislavskom a Trnavskom kraji (3 a 4 – krát).
V stredu sa počet výjazdov zvýšil na 82, pričom horelo 33 – krát, hasiči zasahovali pri 32 technických zásahoch, 16 dopravných nehodách a 1 ekologickom zásahu. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, kde horelo 6 – krát, najčastejšie sa pri technických udalostiach a dopravných nehodách zapotili hasiči v Nitrianskom kraji (11 – krát). V stredu bolo najviac výjazdov zaznamenaných v Nitrianskom a Košickom kraji (16 a 15), najmenej práce mali hasiči v Trenčianskom kraji (3).
Vo štvrtok ovplyvnila výšku výjazdov búrková činnosť, následkom ktorej museli hasiči zasahovať pri odstraňovaní popadaných stromov z cestných komunikácií, odčerpávaní vody zo zatopených dvorov a ulíc a pod. 21. júla 2016 museli hasiči zasahovať pri 87 výjazdoch, z toho pri 38 požiaroch, 27 technických zásahoch, 16 dopravných nehodách a až 6 ekologických udalostiach. Najviac požiarov sa rozhorelo v Banskobystrickom kraji (7), 3 – krát horelo v Trenčianskom kraji. Pri najvyššom počte technických udalostí zasahovali hasiči v Prešovskom kraji (7 – krát), najnižší počet bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji, kde hasiči pri technických udalostiach zasahovali 3 – krát. Vo štvrtok mali najviac výjazdov hasiči v Banskobystrickom kraji (14), najmenej v Trenčianskom kraji (7).
V piatok trápili hasičov opäť technické udalosti, pri ktorých museli zasahovať až 36 – krát. Pri dopravných nehodách zasahovali 27 – krát, pri požiaroch 26 – krát a pri ekologických udalostiach 3 – krát – celkom v piatok vykonali 92 výjazdov. Najviac požiarov vzniklo v Košickom kraji (7), v Nitrianskom a Prešovskom kraji bolo zaznamenaných najviac technickej pomoci (15 a 14). Piatok najviac potrápil hasičov v Nitrianskom a Prešovskom kraji (19 a 18), iba 6 výjazdov zaznamenali hasiči v Bratislavskom kraji.
V sobotu zasahovali hasiči pri 84 udalostiach rôzneho charakteru. Najčastejšie museli zasahovať pri požiaroch (37 – krát), k technickým udalostiam boli vyslaní 28 – krát, k dopravným nehodám 17 – krát a k ekologickým zásahom 2 – krát. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Košickom kraji (9), najviac technických zásahov (6) a dopravných nehôd (4) bolo zaznamenaných v Žilinskom kraji, kde hasiči pri všetkých výjazdoch zasahovali 16 – krát. Najmenej výjazdov vykonali hasiči v Bratislavskom kraji (5).
Posledný deň v týždni sa na Slovensku stalo 84 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Horelo 18 – krát, hasiči boli vyslaní k 41 technických zásahom, 22 dopravným nehodám a 3 ekologickým zásahom. Výšku technických výjazdov ovplyvnila najmä zhoršená poveternostná situácia, ktorá hasičov potrápila najmä v Trnavskom a Bratislavskom kraji (12 a 10 výjazdov). V nedeľu 24. júla 2016 bola pomoc hasičov najčastejšie potrebná v Trnavskom kraji, kde zasahovali 15 – krát. Najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji (5).

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …