Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 27. týždni

Začiatkom 27. týždňa boli hasiči privolaní k 109 udalostiam. Zasahovali pri 59 technických zásahoch (z toho pri 20 dopravných nehodách), pri 49 požiaroch a jednej ekologickej udalosti. Hasiči v Bratislavskom kraji zasahovali 18 – krát a v Banskobystrickom kraji boli príslušníci privolaní k 5 udalostiam.
V utorok, 04. júla bola pomoc hasičov potrebná pri 53 požiaroch, 39 technických udalostiach (z toho pri 13 dopravných nehodách) a pri 2 ekologických zásahoch. Príslušníci HaZZ v tento deň poskytli pomoc celkovo 94 – krát. Najviac práce mali hasiči v Bratislavskom kraji, ktorí boli vyslaní na zásah 20 – krát. Najmenej práce mali príslušníci v Žilinskom kraji (5).
V stredu, 05. júla boli hasiči vyslaní k 118 udalostiam. Zasahovali pri 64 technických udalostiach (z toho pri 14 dopravných nehodách), pri 50 požiaroch a pri 4 ekologických udalostiach. Najvyšší počet výjazdov zaznamenali príslušníci v Prešovskom kraji (21). V Žilinskom kraji zasahovali hasiči 7 – krát.
Vo štvrtok, 06. júla bol uskutočnení nižší počet výjazdov ako v uplynulé dni. Pomoc hasičov bola potrebná pri 87 udalostiach. Príslušníci zasahovali pri 54 technických zásahoch (z toho pri 16 dopravných nehodách), pri 29 požiaroch a pri 4 ekologických udalostiach. Najviac práce mali príslušníci v Žilinskom a Banskobystrickom kraji (12,12) a najmenej práce mali hasiči v Nitrianskom kraji (8).
Na konci pracovného týždňa boli príslušníci vyslaní k 91 udalostiam. Pomoc hasičov bola potrebná pri 68 technických zásahoch, 21 požiaroch a 2 ekologických udalostiach. Najvyšší počet výjazdov vykonali príslušníci v Žilinskom kraji (24). V Banskobystrickom a Nitrianskom kraji museli hasiči zasahovať 6 – krát.
V sobotu, 08. júla boli hasiči privolaní k 104 udalostiam. Zasahovali pri 69 technických zásahoch (z toho pri 17 dopravných nehodách), pri 34 požiaroch a 1 ekologickej udalosti. V tento víkendový deň mali najviac práce hasiči v Prešovskom kraji, ktorí museli zasahovať 19 – krát. Najmenej práce mali príslušníci v Bratislavskom kraji (10).
Na konci 27. týždňa sa počet výjazdov príslušníkov HaZZ znížil na 80. Hasiči boli vyslaní k 44 technickým udalostiam (z toho k 21 dopravným nehodám), k 31 požiarom a k 5 ekologickým zásahom. Najviac zásahov vykonali príslušníci v Bratislavskom a Trnavskom kraji (14,14). Menší počet výjazdov uskutočnili príslušníci v Žilinskom a Košickom kraji (7,7).

Foto: ilustračné HaZZ

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …