Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 25. týždni

V pondelok 19. júna boli príslušníci HaZZ vyslaní k 93 udalostiam. Ich pomoc bola potrebná pri 29 požiaroch, 61 technických udalostiach (z toho pri 31 dopravných nehodách) a pri 3 ekologických zásahoch. Najviac práce mali hasiči v Trnavskom kraji, ktorí uskutočnili 26 výjazdov. Najnižší počet výjazdov zaznamenali príslušníci v Nitrianskom kraji (3).
V utorok 20. júna bola pomoc príslušníkov potrebná pri 101 udalostiach. Hasiči boli privolaní k 59 požiarom, 40 technickým udalostiam (z toho k 17 dopravným nehodám) a k 2 ekologickým zásahom. Príslušníci v Banskobystrickom kraji zasahovali 21 – krát a hasiči v Trenčianskom kraji boli vyslaní k 6 udalostiam.
V stredu 21. júna boli hasiči vyslaní k 85 udalostiam. Príslušníci zasahovali pri 49 technických zásahoch (z toho pri 24 dopravných nehodách), pri 34 požiaroch a 2 ekologických zásahoch. Najviac práce mali hasiči v Banskobystrickom kraji (16). Najmenej výjazdov vykonali príslušníci v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji (8).
Vo štvrtok 22. júna bolo ohlásené zvýšené množstvo udalostí, hasiči boli vyslaní celkovo k 124 udalostiam. Zasahovali pri 64 technických zásahoch (z toho pri 22 dopravných nehodách), pri 57 požiaroch a 3 ekologických udalostiach. Najviac výjazdov zaznamenali príslušníci v Trenčianskom, Bratislavskom a Trnavskom kraji (21,19 a 17). Hasiči v Prešovskom kraji zasahovali 5 – krát.
Na konci pracovného týždňa sa počet výjazdov opäť zvýšil, a to z dôvodu zvýšenej búrkovej činnosti a silného vetra. Príslušníci HaZZ uskutočnili 160 výjazdov. Pomoc hasičov bola potrebná pri 102 technických udalostiach (z toho pri 21 dopravných nehodách), pri 54 požiaroch a 4 ekologických zásahov. Najviac práce z dôvodu nepriaznivého počasia mali príslušníci v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji (32,25 a 23 výjazdov). Najnižší počet výjazdov uskutočnili hasiči v Žilinskom kraji, ktorí museli zasahovať 11 – krát.
V sobotu, 24. júna sa situácia zlepšila. Hasiči boli privolaní k 99 udalostiam. Zasahovali pri 57 požiaroch, 39 technických zásahoch (z toho pri 18 dopravných nehodách) a pri 3 ekologických zásahoch. Najvyšší počet výjazdov uskutočnili príslušníci v Trenčianskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji (14). Najnižší počet výjazdov uskutočnili hasiči v Banskobystrickom kraji (9).
Koniec 25. týždňa priniesol opäť zvýšený počet výjazdov hasičov z dôvodu zhoršených poveternostných podmienok. Príslušníci uskutočnili 139 výjazdov, pričom zasahovali pri 84 technických udalostiach (z toho pri 19 dopravných nehodách) a pri 55 požiaroch. Najviac práce mali hasiči v Nitrianskom kraji, kde zasahovali pri 39 výjazdoch. Príslušníci v Žilinskom kraji zasahovali 9 – krát.

Foto: ilustračné HaZZ

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …