Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 22. týždni roka 2018

Začiatkom 22. týždňa, v pondelok, uskutočnili príslušníci HaZZ 84 výjazdov. Zasahovali pri 17 požiaroch, 60 technických udalostiach (z toho pri 29 dopravných nehodách) a pri 7 ekologických výjazdoch. Najviac práce mali hasiči v Košickom kraji, kde boli privolaní k 26 udalostiam. Hasiči v Trnavskom a Trenčianskom kraji uskutočnili 4 výjazdy.
V utorok, 29. mája boli hasiči privolaní k 96 udalostiam. Príslušníci boli vyslaní k 24 požiarom, k 66 technickým udalostiam (z toho k 33 dopravným nehodám) a k 6 ekologickým zásahom. V Prešovskom kraji zasahovali16-krát, v Bratislavskom kraji zasahovali príslušníci 6-krát.
V strede pracovného týždňa boli hasiči vyslaní k 78 prípadom. Príslušníci boli privolaní k 22 požiarom, k 52 technickým udalostiam (z toho k 16 dopravným nehodám) a k 4 ekologickým udalostiam. Najviac práce mali príslušníci v Košickom kraji, kde uskutočnili 14 výjazdov. Menej výjazdov uskutočnili hasiči v Trenčianskom kraji, kde zasahovali pri 5 udalostiach.
Vo štvrtok, 31. mája, bola pomoc hasičov potrebná pri 96 nežiaducich udalostiach. Zasahovali pri 42 požiaroch, pri 51 technických udalostiach (z toho pri 20 dopravných nehodách) a pri 3 ekologických zásahoch. V Prešovskom kraji poskytli hasiči pomoc 17-krát. V Banskobystrickom kraji boli príslušníci vyslaní k 8 prípadom.
Na konci pracovného týždňa boli hasiči privolaní k 104 udalostiam. Príslušníci HaZZ poskytli pomoc pri 37 požiaroch, 63 technických udalostiach (z toho pri 14 dopravných nehodách) a pri 4 ekologických výjazdoch. Najviac práce mali príslušníci v Trnavskom kraji, kde zasahovali 17 – krát, najmenej výjazdov uskutočnili hasiči v Banskobystrickom kraji, kde boli vyslaní k 7 prípadom.
V sobotu vykonali hasiči najviac výjazdov, a to až 112. Zasahovali pri 28 požiaroch, 82 technických udalostiach (z toho pri 30 dopravných nehodách) a pri 2 ekologických výjazdoch. Hasiči v Žilinskom kraji boli privolaní k 20 udalostiam. V Bratislavskom kraji zasahovali príslušníci 7-krát.
Posledný deň 22. týždňa boli hasiči vyslaní k menšiemu počtu udalostí ako v uplynulé dni. Pomoc príslušníkov bola potrebná 77 – krát. Hasiči zasahovali pri 24 požiaroch, 49 technických zásahoch (z toho pri 21 dopravných nehodách) a pri 4 ekologických udalostiach. Najviac práce mali príslušníci v Bratislavskom a Košickom kraji, kde uskutočnili 14 výjazdov. V Trenčianskom kraji boli hasiči privolaní k 4 udalostiam.

 

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …