Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 20. týždni

V pondelok, 15. mája 2017 boli hasiči vyslaní k 73 udalostiach, a to k 23 požiarom, 43 technickým udalostiam (z toho k 20 dopravným nehodám) a až 7 ekologickým výjazdom. Najviac práce mali hasiči v Bratislavskom kraji, kde pri udalostiach rôzneho charakteru zasahovali 12 – krát. Najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji (6).
Nasledujúci deň sa počet udalostí mierne zvýšil, a to na 76. Hasiči zasahovali pri 39 požiaroch, 36 technických udalostiach (z toho pri 19 dopravných nehodách) a 1 ekologickom výjazde. Najvyšší počet požiarov vznikol v Nitrianskom kraji (11), 1 – krát zasahovali hasiči v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V utorok vykonali najviac zásahov hasiči v Nitrianskom kraji (13), najmenej udalostí vzniklo v Trenčianskom kraji (6).
V stredu boli hasiči vyslaní k 93 prípadom, z toho k 36 požiarom, 55 technickým udalostiam (z toho k 26 dopravným nehodám) a 2 ekologickým výjazdom. Najviac požiarov hasili hasiči v Bratislavskom kraji (11), najvyšší počet technických udalostí a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Žilinskom kraji (13, z toho 7 dopravných nehôd). V stredu k výjazdom najčastejšie štartovali hasiči v Bratislavskom kraji (18 – krát), najmenej v Trenčianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji (7).
Vo štvrtok sa prudko zvýšil počet požiarov, pri ktorých museli pomáhať hasiči, a to na 55. Zasahovali tiež pri 53 technických udalostiach (z toho pri 25 dopravných nehodách) a 3 ekologických výjazdoch. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Bratislavskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji (19, 18 a 16), najmenej hasiči v Trenčianskom kraji (8). Vo štvrtok boli hasiči vyslaní celkom k 111 udalostiam rôzneho charakteru.
Posledný pracovný deň bolo na Slovensku zaznamenaných najviac udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Boli vyslaní k 66 požiarom, 70 technickým udalostiam (z toho k 30 dopravným nehodám) a 1 ekologickému výjazdu. Celkom zasahovali pri 137 výjazdoch rôzneho charakteru. Najviac požiarov vzniklo opäť v Bratislavskom kraji – 19, pri technických výjazdoch najčastejšie zasahovali hasiči v Nitrianskom kraji (16). Piatok priniesol najviac výjazdov hasičom v Trnavskom, Bratislavskom a Nitrianskom kraji (27, 25 a 24).
V sobotu boli hasiči vyslaní k 107 udalostiam, z toho k 48 požiarom, 58 technickým udalostiam (z toho k 18 dopravným nehodám) a 1 ekologickému výjazdu. Prvý víkendový deň najčastejšie zasahovali hasiči v Košickom a Bratislavskom kraji (22 a 21 – krát), najmenej výjazdov mali hasiči v Žilinskom kraji (7).
Posledný deň 20. Týždňa sa na Slovensku stalo 70 udalostí rôzneho charakteru, pri ktorých bola potrebná pomoc hasičov. Zasahovali pri 27 požiaroch, 41 technických udalostiach (z toho pri 14 dopravných nehodách) a 2 ekologických výjazdoch. Najvyšší počet výjazdov zaznamenali hasiči v Košickom kraji (22), najmenej v Trenčianskom kraji (3).

Foto: ilustračné HaZZ

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …