Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 19. týždni roka 2018

Na začiatku 19. týždňa uskutočnili príslušníci 134 výjazdov. Ich pomoc bola potrebná pri 81 požiaroch, 50 technických udalostiach (z toho pri 24 dopravných nehodách) a pri 3 ekologických zásahoch. Najviac práce mali hasiči v Košickom a Prešovskom kraji, kde zasahovali 27 a 25-krát. V Trenčianskom a Banskobystrickom kraji zasahovali príslušníci 10-krát.
V utorok, 8. mája boli hasiči vyslaní k 78 udalostiam. Príslušníci boli privolaní k 42 požiarom, k 34 technickým udalostiam (z toho k 9 dopravným nehodám) a k 2 ekologickým zásahom. V Banskobystrickom kraji boli príslušníci privolaní k 14 udalostiam. Menej práce mali hasiči v Trenčianskom kraji (5).
V strede pracovného týždňa počet výjazdov hasičov ešte o čosi klesol, a to na 68. Zasahovali pri 23 požiaroch, 41 technických udalostiach (z toho pri 20 dopravných nehodách) a pri 4 ekologických zásahoch. Najviac práce mali príslušníci v Žilinskom a Prešovskom kraji (12). V Trenčianskom kraji uskutočnili hasiči 3 výjazdy.
Vo štvrtok, 10. mája bola pomoc hasičov potrebná pri 84 udalostiach. Príslušníci poskytli pomoc pri 39 požiaroch, 41 technických udalostiach (z toho pri 17 dopravných nehodách) a pri 4 ekologických zásahoch. V Košickom kraji boli hasiči vyslaní k 16 prípadom. V Banskobystrickom kraji zasahovali 5-krát.
Na konci pracovného týždňa boli príslušníci privolaní k vyššiemu počtu výjazdov ako v uplynulé dni (103). Hasiči boli vyslaní k 30 požiarom, k 68 technickým udalostiam (z toho k 23 dopravným nehodám) a k 5 ekologickým zásahom. Najviac práce mali príslušníci v Trenčianskom kraji, ktorí boli vyslaní k 15 udalostiam. Hasiči v Banskobystrickom kraji zasahovali 6-krát.
V sobotu uskutočnili príslušníci HaZZ 100 výjazdov. Zasahovali pri 35 požiaroch, pri 62 technických udalostiach (z toho pri 23 dopravných nehodách) a pri 3 ekologických zásahoch. Najviac práce mali hasiči v Prešovskom a Košickom kraji (19, 18). V Trnavskom kraji príslušníci zasahovali 7-krát.
V posledný deň 19. týždňa boli hasiči vyslaní k 84 prípadom. Príslušníci boli privolaní k 39 požiarom, k 41 technickým udalostiam (z toho k 15 dopravným nehodám) a k 4 ekologickým zásahom. V Žilinskom kraji uskutočnili hasiči 17 výjazdov, príslušníci v Trnavskom kraji zasahovali 4-krát.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …