Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 17. týždni

V úvode 17. týždňa boli slovenskí hasiči vyslaní k 65 výjazdom. Zasahovali pri 31 požiaroch, 32 technických udalostiach (z toho 19 dopravných nehodách) a 2 ekologických výjazdoch. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji (12), najmenej v Trenčianskom kraji (5).
V utorok, 25. apríla 2017 zasahovali hasiči pri 33 požiaroch, 30 technických zásahoch (z toho pri 13 dopravných nehodách) a 4 ekologických udalostiach (celkom 67 zásahov). Najviac výjazdov vykonali hasiči v Prešovskom kraji (12), 2 – krát zasahovali príslušníci v Trenčianskom kraji.
V strede pracovného týždňa boli hasiči vyslaní k 72 prípadom, z toho k 33 požiarom, 35 technickým udalostiam (z toho k 19 dopravným nehodám) a 4 ekologickým výjazdom. Najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji (13 – krát), 7 výjazdov vykonali hasiči v Trenčianskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji.
Nasledujúci deň museli hasiči zasahovať pri 60 udalostiach. Boli vyslaní k 17 požiarom, 38 technickým udalostiam (z toho k 23 dopravným nehodám) a 5 ekologickým zásahom. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Prešovskom a Banskobystrickom kraji (13 a 12), 2 – krát zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji.
V piatok sa počet výjazdov zvýšil o viac ako 100 %, a to kvôli nepriaznivej poveternostnej situácii. Hasiči zasahovali pri 162 prípadoch, z toho pri 19 požiaroch, 141 technických udalostiach (z toho pri 36 dopravných nehodách) a 2 ekologických udalostiach. Najvyšší počet technických udalostí – až 56, zaznamenali hasiči v Žilinskom kraji, kde bola zvýšená povodňová aktivita na viacerých vodných tokoch. V spomínanom kraji vykonali hasiči počas piatka najviac výjazdov, a to 59. Najmenej, 6 – krát, zasahovali hasiči v Bratislavskom kraji.
Prvý víkendový deň sa situácia upokojila a počet výjazdov hasičov klesol na 87. K požiarom boli vyslaní 21 – krát, k technickým udalostiam 64 – krát (z toho 13 – krát k dopravným nehodám) a 2 – krát k ekologickým udalostiam. V Žilinskom kraji sa opakovala situácia z predošlého dňa a hasiči tam zasahovali pri najvyššom počte technických udalostí (24). V sobotu vykonali najviac výjazdov hasiči v Žilinskom kraji (29), najmenej v Bratislavskom kraji (5).
V posledný deň 17. týždňa boli hasiči vyslaní k 70 udalostiam, z toho k 24 požiarom, 42 technickým výjazdom (z toho k 11 dopravným nehodám) a 4 ekologickým udalostiam. Najvyšší počet výjazdov vykonali hasiči v Žilinskom, Trnavskom a Košickom kraji (12,11 a 10), 4 – krát zasahovali hasiči v Nitrianskom kraji.

Foto: HaZZ

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …