Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 13. týždni

Začiatkom 13. týždňa zaznamenali hasiči 155 výjazdov, pri ktorých museli zasahovať. Boli vyslaní k 122 požiarom, 29 technickým zásahom (z toho k 17 dopravným nehodám) a k 4 ekologickým zásahom. Najviac požiarov vzniklo v Košickom a Prešovskom kraji (27 a 25), najmenej v Trenčianskom kraji (7). V pondelok zasahovali hasiči najčastejšie v Prešovskom a Košickom kraji (32 a 31 – krát), najmenej v Trnavskom kraji (9 – krát).
V utorok sa počet výjazdov zvýšil na 163, pričom tento počet ovplyvňujú v marci najmä požiare v prírodnom prostredí. Hasiči pri nich zasahovali až 129 – krát, k technickým udalostiam boli vyslaní 31 – krát (z toho k 16 dopravným nehodám) a pri ekologických udalostiach zasahovali 3 – krát. Najvyšší počet požiarov vznikol opäť v Prešovskom a Košickom kraji (28 a 26). V utorok najčastejšie zasahovali hasiči v Prešovskom a Košickom kraji, kde boli v oboch spomínaných krajoch vyslaní k 31 udalostiam rôzneho charakteru. Najmenší počet udalostí zaznamenali hasiči v Bratislavskom a Nitrianskom kraji (11).
Stred pracovného týždňa priniesol slovenským hasičom 184 udalostí. Horelo 140 – krát, zasahovalo sa pri 43 technických udalostiach (z toho pri 18 dopravných nehodách) a 1 ekologickom zásahu. Najviac požiarov zaznamenali hasiči v Košickom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji (30, 26 a 25), najmenej v Bratislavskom kraji (8). V stredu 29. marca 2017 najčastejšie zasahovali hasiči v Košickom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji (37, 36 a 30 – krát), najmenej v Bratislavskom kraji (9 – krát).
Vo štvrtok 30. marca 2017 počet výjazdov hasičov mierne klesol na 128. Vzniklo 85 požiarov a 43 technických zásahov (z toho 15 dopravných nehôd). Požiare najviac potrápili hasičov v Banskobystrickom a Košickom kraji (23 a 20). Vo štvrtok zasahovali pri výjazdoch rôzneho typu najčastejšie hasiči v Banskobystrickom kraji (32 – krát), 7 výjazdov zaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji.
Posledný marcový deň si vyžiadal ďalší nárast výjazdov hasičov. Zasahovali pri 168 udalostiach, z toho pri 108 požiaroch, 55 technických zásahoch (z toho pri 29 dopravných nehodách) a 5 ekologických udalostiach. Požiare opäť najviac potrápili príslušníkov v Košickom kraji, kde zasahovali až 25 – krát. V spomínanom kraji mali hasiči v piatok najviac práce, zasahovali pri 34 udalostiach rôzneho charakteru. Najnižší počet udalostí zaznamenali hasiči v Bratislavskom kraji (11).
Na 1. apríla sa počet výjazdov priblížil k 2 stovkám. Vzniklo 133 požiarov, hasiči zasahovali pri 46 technických udalostiach (z toho pri 20 dopravných nehodách) a 3 ekologických výjazdoch. Medzi kraje najviac zasiahnuté požiarmi patrili Košický kraj (25 výjazdov) a Banskobystrický a Prešovský kraj (v oboch krajoch 23 výjazdov k požiarom). V sobotu sa najčastejšie zasahovalo v Košickom kraji (35 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (16 – krát).
Posledný deň 13. týždňa vzniklo 125 udalostí, z toho až 132 požiarov, 35 technických zásahov (z toho 19 dopravných nehôd) a 2 ekologické udalosti. Požiare opäť potrápili najmä hasičov v Košickom a Prešovskom kraji, kde zasahovali 32 a 26 – krát. Pri najvyššom počte udalostí zasahovali hasiči v Košickom kraji (37 – krát), najnižší počet bol v nedeľu zaevidovaný v Nitrianskom kraji (10).

Foto: HaZZ

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …