Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za mesiac júl 2016

V mesiaci júl 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 804 požiarov, čo predstavuje pokles o 40 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Následkom týchto požiarov boli usmrtené 3 osoby a 13 osôb bolo zranených. Spôsobená priama materiálna škoda bola vyčíslená na 3 564 575 €, čo je o 20 % menej ako vlani.
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov za mesiac júl 2016 bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb (395 prípadov so škodou 417 540 €), 2 osoby boli usmrtené a 7 bolo zranených. Z toho najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (101). V dôsledku prevádzkovo-technických porúch vzniklo 152 požiarov a škoda bola vyčíslená na 985 835 €, 3 osoby boli zranené. 103 požiarov bolo založených úmyselne, pričom vzniknutá škoda dosiahla 531 085 € a 1 osoba bola zranená.
Najviac požiarov z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností bolo zaznamenaných v rezorte poľnohospodárstva (158) a v tomto odvetví bola tiež vyčíslená najvyššia priama škoda (1 154 255 €).
Pri nakladaní s odpadom vzniklo 116 požiarov so škodou 14 950 €, 2 osoby boli zranené.
V bytovom hospodárstve bolo zaevidovaných 103 požiarov, pri ktorých vznikla škoda 465 740 €. Následkom týchto požiarov prišli o život 3 osoby a 10 bolo zranených. V rodinných domoch evidujeme 45 požiarov so škodou 283 385 €, 1 osoba bola usmrtená a 6 osôb bolo zranených. V bytových domoch vzniklo 42 požiarov so škodou 161 380 €, 3 osoby boli zranené.
V odvetví cestnej dopravy bolo zaznamenaných 93 požiarov, pri ktorých priame škody boli vyčíslené na 388 720 €, zranená bola 1 osoba. Najviac horeli osobné a dodávkové automobily (77 požiarov).
Najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru vzniku tvoria požiare v prírodnom prostredí. V mesiaci júl 2016 bolo zaevidovaných 625 takýchto prípadov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 498 požiarov. V prírodnom prostredí najčastejšie horeli trávnaté porasty (114 prípadov), pričom najviac takýchto požiarov bolo zaznamenaných na území Nitrianskeho kraja (30).
Z hľadiska územnosprávneho členenia najviac požiarov bolo zaevidovaných na území Košického kraja (134) a najmenej na území Trenčianskeho kraja (68). Najvyššie materiálne škody spôsobené požiarmi boli zaznamenané v Nitrianskom kraji (847 900 €) a najnižšie pri požiaroch v Bratislavskom kraji (109 720 €).
Najčastejšie horelo v sobotu (140 požiarov) a najmenej v utorok (90 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov bolo zaevidovaných v časovom intervale od 15. do 16. hodiny (61 požiarov).

Foto: ilustračné

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …