Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za mesiac august 2016

Ako vyplýva zo štatistických údajov o požiarovosti, v auguste 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 667 požiarov, pri ktorých bola spôsobená priama škoda na majetku 1 886 335 €, 3 osoby boli usmrtené a 8 osôb bolo zranených. V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka sa počet požiarov znížil o 813 prípadov, čo je pokles o 55 %. Nižšia bola tiež priama škoda (o 275 950 €), počet zranených klesol o 11 osôb, naopak počet usmrtených sa zvýšil o jednu osobu.

Z hľadiska odvetví ekonomických činností bol najvyšší výskyt požiarov zaevidovaný v rezorte poľnohospodárstva (149 požiarov s celkovou škodou 50 040 €). Odvetvím v poradí s druhým najvyšším počtom požiarov bolo nakladanie s odpadom a bytové hospodárstvo, kde bolo zaznamenaných zhodne po 109 požiarov. Pri nakladaní s odpadom vznikla škoda na majetku vo výške 5 510 €.

Horšiu bilanciu má bytové hospodárstvo, kde škoda dosiahla 357 435 €, 2 osoby boli usmrtené a 5 osôb bolo zranených. Požiarovosť v bytovom hospodárstve ovplyvnili najmä požiare rodinných domov a v budovách bytového fondu. V rodinných domoch evidujeme 48 požiarov so škodou 165 495 €, 2 osoby boli usmrtené a 4 zranené. V bytových domoch vzniklo 43 požiarov, výška škody dosiahla 16 315 €, jedna osoba bola zranená. Najčastejšou zistenou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou, pri požiaroch v bytovom fonde to bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých pri obsluhe tepelného spotrebiča pri varení.

V odvetví cestnej dopravy bolo zaznamenaných 71 požiarov. Vzniknuté škody pri týchto požiaroch dosiahli výšku 458 420 €, dve osoby boli zranené. Najčastejšie horeli osobné a dodávkové automobily, kde vzniklo 60 požiarov a priame škody boli vyčíslené na 307 350 €. Najčastejšími príčinami vzniku týchto požiarov bolo úmyselné zapálenie a elektrický skrat.

Z údajov o požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Za mesiac august 2016 evidujeme 496 takýchto požiarov (74 % z celkového počtu požiarov), čo však oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje pokles o 795 prípadov. Oproti vlaňajšku, kedy tvorili najpočetnejšiu skupinu požiarov v prírodnom prostredí požiare trávnatých porastov (418), tento rok v auguste najčastejšie horela slama na riadkoch a strniská (83 požiarov) a odpadkové kontajnery (73 požiarov). Požiare trávnatých porastov sa vyskytli v 43 prípadoch, čo je pokles o takmer 90 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Najviac požiarov v prírodnom prostredí vzniklo na území Košického kraja (101).

Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých (346 požiarov, t. j. 52 % z celkového počtu požiarov), z toho najviac požiarov bolo zapríčinených vypaľovaním trávy a suchých porastov (87), manipuláciou s otvoreným ohňom (59) a spaľovaním odpadu a odpadkov mimo skládok (54). 121 požiarov bolo v auguste 2016 založených úmyselne.

Najčastejšie horelo v stredu (109 požiarov) a v utorok (108 požiarov), najmenej v piatok a v nedeľu (oba dni po 84 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov bolo zaevidovaných v časovom intervale od 14. do 15. hodiny (55) a od 20. do 21. hodiny (54).

Z hľadiska územnosprávneho členenia najviac požiarov bolo zaevidovaných na území Košického (131) a Prešovského kraja (106) a najmenej na území Trenčianskeho kraja (59). Najvyššie materiálne škody spôsobené požiarmi boli zaznamenané v Banskobystrickom kraji (935 865 €) a najnižšie pri požiaroch v Bratislavskom kraji (81 390 €).

Foto: ilustračné

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …