Prehľad požiarovosti v mesiaci máj 2016

V máji 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 616 požiarov, pri ktorých bola spôsobená priama škoda na majetku vo výške 2 988 340 €. Pri týchto požiaroch boli dve osoby usmrtené a 20 bolo zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet požiarov poklesol o 17 prípadov, priame škody však vzrástli o 1 383 540 €.
Tento rozdiel je spôsobený najmä požiarom s najvyššou priamou škodou, ktorým bol požiar zo dňa 17. mája 2016 v prevádzke na recykláciu plastov v Lučenci s výškou škody 1 200 000 €.
Z hľadiska územnosprávneho členenia najviac požiarov bolo zaevidovaných na území Košického (96) a najmenej na území Trenčianskeho kraja (53). Najvyššie materiálne škody spôsobené požiarmi boli zaznamenané v Banskobystrickom kraji (1 295 765 €) a najnižšie pri požiaroch v Nitrianskom kraji (84 310 €). V máji 2016 najčastejšie horelo cez víkend (v sobotu aj v nedeľu po 111 požiarov) a najmenej uprostred týždňa (vo štvrtok 64 požiarov, v stredu 68 požiarov). Najviac požiarov bolo zaevidovaných v časových intervaloch od 20. do 21. hodiny (46 požiarov) a zhodne po 45 požiarov medzi 15.-16. a 16.-17. hodinou.
Vzhľadom na evidované údaje za mesiac máj 2016 možno konštatovať, že najviac požiarov sa vyskytlo v odvetviach nakladanie s odpadom (132 požiarov), bytové hospodárstvo (121 požiarov) a cestná doprava (103 požiarov). Pri nakladaní s odpadom bolo oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 19 požiarov menej, avšak škody vzrástli z 13 505 € na 325 795 €. V bytovom hospodárstve počet požiarov stúpol o 9 prípadov, škody klesli o 140 585 €. Najviac požiarov (58) vzniklo v rodinných domoch, kde výška škody dosiahla 190 030 €. V bytových domoch bolo zaznamenaných 38 požiarov so škodou 23 110 €. V odvetví cestnej dopravy škody predstavovali 458 010 €, čo je nárast o 35 % oproti máju 2015. Najviac horeli osobné a dodávkové automobily (83 požiarov), pričom takmer polovica týchto požiarov bola spôsobená úmyselným zapálením neznámou osobou alebo elektrickým skratom, v oboch prípadoch po 20 požiarov.
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých – 283 prípadov (o 28 požiarov menej ako vlani) so škodou 80 605 €, 6 osôb bolo zranených. Následkom úmyselného zapálenia vzniklo 104 požiarov (o 25 menej ako vlani), pri ktorých škoda oproti vlaňajšku narástla takmer o 20 % a dosiahla 408 055 €, 1 osoba bola usmrtená. Prevádzkovo -technické poruchy zapríčinili vznik 100 požiarov, čo je o 10 viac ako vlani. Škody pri týchto požiaroch boli vyčíslené na 346 155 €.

Foto: ilustračné

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …