Prehľad požiarovosti na Slovensku za trištvrte roka 2016

Za trištvrte roka 2016 vzniklo na Slovensku 6 623 požiarov, ktoré spôsobili škodu vo výške 22 376 260 €. Pri týchto požiaroch bolo 34 osôb usmrtených a 149 zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka poklesol počet požiarov o 2 556 prípadov a tiež klesla výška priamej škody o 7 057 055 €.
Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac požiarov zaznamenaných v Košickom (1 170) a v Prešovskom kraji (1 019) a najmenej v Trenčianskom kraji (566 požiarov). Najvyššiu materiálnu škodu spôsobili požiare v Nitrianskom kraji (4 820 960 €) a najnižšiu v Trenčianskom kraji (1 794 415 €).
Situácia v požiarovosti za trištvrte roka 2016 bola priaznivejšia ako v rovnakom období minulého roka, a to vo všetkých základných ukazovateľoch (počet požiarov, výška priamej škody, počet usmrtených a zranených osôb).
Zo štatistických údajov o požiarovosti za deväť mesiacov tohto roka vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v mesiaci marec (1 099). Najčastejšie horelo v sobotu (1 069 požiarov) a v piatok (1 025 požiarov), najmenej v utorok (859 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov vzniklo v časovom intervale od 15. do 16. hodiny (470).
Najviac usmrtených a zranených osôb za sledované obdobie bolo vo vekových kategóriách od 15 do 60 rokov (17 usmrtených a 100 zranených) a nad 60 rokov (13 usmrtených a 29 zranených).
Z hľadiska príčin vzniku požiarov viac ako polovica všetkých požiarov za trištvrte roka 2016 vznikla následkom nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb – 3 334 požiarov, pričom je to pokles o 1 958 požiarov oproti vlaňajšku. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (985).
Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 984 požiarov (o 62 menej ako v rovnakom období minulého roka), úmyselné zapálenie bolo príčinou vzniku 923 požiarov (o 173 menej ako minulý rok).
Celkovú bilanciu požiarovosti na trištvrte roka 2016 z hľadiska odvetví ekonomických činností najviac ovplyvnilo bytové hospodárstvo (1 306 požiarov s výškou škody 4 256 020 €), nakladanie s odpadom (1 135 požiarov, výška škody 421 955 €), cestná doprava (778 požiarov, výška škody 3 597 410 €) a poľnohospodárstvo (759 požiarov, výška škody 1 541 105 €).
Najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru vzniku tvoria požiare, ku ktorým došlo v prírodnom prostredí. Za hodnotené obdobie trištvrte roka vzniklo v tejto kategórii 4 640 požiarov, čo je o 2 409 menej ako vlani. Pri týchto požiaroch bola jedna osoba usmrtená a 32 zranených. Najpočetnejšiu skupinu pritom tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (1 003 požiarov).
V budovách pre trvalé bývanie vzniklo 1 137 požiarov s priamou škodou 3 405 555 €, 21 osôb bolo usmrtených a 85 zranených (ide o najnepriaznivejšiu bilanciu usmrtených a zranených osôb z hľadiska priestoru vzniku). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k poklesu počtu požiarov o 39 prípadov a škody boli nižšie o 66 405 €. Bilanciu požiarovosti v tejto skupine ovplyvnili najmä požiare rodinných domov a v budovách bytového fondu. V rodinných domoch evidujeme vznik 745 požiarov, ktoré spôsobili priamu škodu 2 486 365 €, 15 osôb bolo usmrtených a 44 zranených. V bytových domoch vzniklo 364 požiarov so škodou 618 655 €, 4 osoby boli usmrtené a 40 bolo zranených.
V budovách pre spoločné ubytovanie a rekreáciu bolo zaevidovaných 100 požiarov, ktoré spôsobili škodu 3 576 315 €, 4 osoby boli usmrtené a jedna bola zranená. V počte požiarov sa oproti minulému roku jedná o pokles o 4 požiare, avšak výška škody vzrástla o 2 715 035 €.
Vo výrobných budovách vzniklo 98 požiarov so škodou 2 778 480 €, čo je o 12 prípadov viac ako vlani, naopak škoda poklesla o 5 577 465 €.
V budovách určených na skladovanie došlo k 35 požiarom (o 1 menej ako minulý rok), pri ktorých vznikla škoda 2 251 075 €, t. j. pokles o 1 074 545 € oproti vlaňajšku.

Ilustračné foto: Matej Kurinec

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …