PERFEKTNÁ SPOLUPRÁCA PROFESIONÁLNYCH A DOBROVOĽNÝCH HASIČOV

Pomoc dobrovoľných hasičov pri záchrane životov a majetku je nenahraditeľná, či už sú to požiare, povodne, snehové kalamity alebo najnovšie aj pandémia koronavírusu. Svedčia o tom aj štatistiky výjazdov profesionálnych hasičov v spolupráci s dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí (DHZO), ktoré z roka na rok rastú. Vlani ich bolo takmer 5 400. To je nárast o viac ako 170 percent v porovnaní s rokom 2016.
Inak povedané: minulý rok zhruba každý šiesty výjazd Hasičský a záchranný zbor bol aj v spolupráci s DHZO. Aj tieto čísla ukazujú, že investície do podpory dobrovoľných hasičov sú najlepšou prevenciou pred škodami, ktoré môžu mimoriadne udalosti napáchať. Vracajú sa nám v podobe zachránených ľudských životov a materiálnych hodnôt.

❤️ ĎAKUJEME dobrovoľným hasičom za ich nezištnú pomoc, ktorú podávajú bez nároku na odmenu pri zvládaní rôznych mimoriadnych udalostí.

KDE VŠADE ZASAHUJÚ DOBROVOĽNÍ HASIČI Z DHZO?
✅ Dobrovoľní hasiči (členovia DHZO) poskytujú nevyhnutnú pomoc profesionálnym hasičom napríklad v prípade vzniku rozsiahlych požiarov či už v prírodnom prostredí, na skládkach odpadov alebo v priestoroch výrobných hál, družstiev a skladísk.
✅ V prípade potreby sú často zvolávaní aj na pomoc pri požiaroch bytových alebo rodinných domov alebo pri vzniku kalamitných situácií ako povodne, snehové kalamity alebo víchrice.
✅ Okrem pomoci s hasiacimi prácami pomáhajú pri požiaroch aj s kyvadlovou dopravou vody na požiarisko.
✅ Po skončení zásahu mnohokrát vykonávajú v prípade potreby monitoring požiariska, aby tak nedošlo k opätovnému rozhoreniu požiaru.

VÝJAZDY HaZZ V SPOLUPRÁCI S DHZO V ROKU 2020
SPOLU: 5️⃣3️⃣9️⃣3️⃣
🔥 z toho požiare: 2 236 výjazdov, čo je viac ako 41 percent,
zvyšok tvorili: 🪜 technická pomoc, 🚗 dopravné nehody,
⚠️ nebezpečné látky, cvičenia a iné.

PODPORUJEME DOBROVOĽNÝCH HASIČOV
✅ Ministerstvo vnútra podporuje každoročne činnosť dobrovoľných hasičských zborov obcí dotáciami zo štátneho rozpočtu.
✅ Akcieschopnosť dobrovoľných hasičov sme zvýšili v minulých rokoch aj ich vybavením novou technikou, či už sú to vozidlá Iveco Daily alebo protipovodňové vozíky. Na tento účel sme využili aj pomoc z fondov EÚ.
✅ Finančné prostriedky išli aj do renovácie staršej hasičskej techniky DHZO.
✅ Z roka na rok rastie i počet spoločných cvičení profesionálnych a dobrovoľných hasičov.

❓ DHZO A DHZ: AKÝ JE V TOM ROZDIEL ❓

👩‍🚒 DHZO 👩‍🚒
DHZO je hasičská jednotka. Každá obec nad 500 obyvateľov je totiž povinná podľa zákona o ochrane pred požiarmi zriadiť vlastný dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie.
Členom DHZO môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá a spôsobilá na právne úkony. Musí sa zúčastňovať na odbornej príprave.

✅ DHZO sú zaraďované krajskými riaditeľstvami HaZZ do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. Aktuálne je tam zaradených 1 865 DHZO s približne 20 000 členmi, čo tvorí naozaj úctyhodnú „armádu“ mužov a žien pripravených pomáhať. 💪

👩‍🚒 DHZ 👩‍🚒
Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ) sú základnými organizačnými jednotkami Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, ktorá je občianskym združením. Jej postavenie a úlohy upravuje zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky.
Viac na https://dposr.sk/index.php.
V súčasnej dobe funguje na Slovensku 2 221 dobrovoľných hasičských zborov (DHZ), ktoré majú spolu 81 000 členov.

Členovia DHZ vykonávajú najmä:
✅ preventívne protipožiarne kontroly (ak sú zaradené v kontrolných skupinách obce)
✅ zabezpečujú protipožiarne asistenčné hliadky na podujatiach (ak sú zaradené v týchto hliadkach)
✅ civilnú ochranu obyvateľstva
✅ pracujú s deťmi, zúčastňujú sa na súťažiach, organizujú súťaže a iné kultúrne podujatia.

🦠 POMOC DHZ PRI PANDÉMII
✅ Od začiatku pandémie poskytujú členovia DHZ nevyhnutnú pomoc a podporu obyvateľom miest a obcí.
✅ Podieľali na distribúcii rúšok občanom vo svojich mestách a obciach, starším občanom pomáhali s nákupmi potravín a liekov, zabezpečovali pravidelnú dezinfekciu budov, zastávok a vonkajších priestorov a v neposlednom rade až doposiaľ pomáhajú s organizáciou pravidelných testovaní občanov antigénovými testami v obciach a mestách.

TU SÚ POSLEDNÉ NAJVÄČŠIE SPOLUPRÁCE HAZZ A DHZO

🌨 SNEHOVÁ KALAMITA
✅ Dňa 19. januára 2019 bola vykonaná sústredená pomoc dobrovoľných hasičov z celého Slovenska, ktorí pomáhali pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity na Orave.
✅ Do zasiahnutých oblastí vtedy pricestovalo takmer 400 dobrovoľných hasičov z okresov Galanta, Dunajská Streda, Komárno, Prešov, Sabinov, Bardejov, Pezinok, Senec, Senica, Skalica, Nové Zámky.
✅ Išlo doposiaľ o najväčšiu spoluprácu medzi HaZZ a DHZO, ktorí sa spojili, aby pomohli snehom zasiahnutým oblastiam.

🌊 POVODNE
✅ Dňa 14. októbra 2020 boli z rozkazu prezidenta HaZZ pre nepriaznivé počasie a zhoršujúcu sa povodňovú situáciu uvedené do pohotovosti všetky dobrovoľné hasičské zbory obcí, ktoré disponujú protipovodňovými vozíkmi a vozidlami Iveco Daily z projektu Aktívne protipovodňové opatrenia.
✅ Dobrovoľní hasiči najčastejšie odčerpávajú vodu zo zatopených ulíc, pivníc, podchodov a cestných komunikácii a taktiež pomáhajú so stavbou protipovodňových bariér.

Zdroj:

Ministerstvo vnútra SR

Foto:

Ministerstvo vnútra SR

 

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …