Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvo šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu (SARS – CoV – 2)

Na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus SARS – CoV – 2 môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, ale aj priamym kontaktom.

Z tohto dôvodu je dôležité dodržať:

Z hľadiska taktiky nasadenia hasičských jednotiek pri zásahu spočíva ochrana životov a zdravia hasičov pred nebezpečenstvom vírusov a baktérií v týchto zásadách:

a) vyhodnocovanie rizík a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zodpovedajúcich úrovni vyskytujúceho sa rizika vo vzťahu kvapôčkovým nákazám, ku ktorým patrí aj COVID – 19
1) tvárové rúško,

2) respirátory s označením FFP2 alebo novšie (FFP3)[1],

3) ochranné okuliare alebo štít (ochrana zraku),

4) jednorazové chirurgické rukavice

5) môže byť použitá celotelová ochrana (jednorazový ochranný oblek)

Ako postupovať pri zásahu:

1) Cielene sa pýtať, či osoba nebola v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID – 19.

2) Cielene sa pýtať, či osoba nemá akútnu infekciu dýchacích ciest (kašeľ, horúčka dýchavičnosť).

3) Pri každom pacientovi s respiračným ochorením – cielene sa pýtať na cestovateľskú anamnézu ihneď po príchode na miesto udalosti.

4) Informovať príslušné Krajské operačné stredisko, ktoré sa spojí s krajským hygienikom. Jeho pokyny je každý člen povinný splniť. Údaje budú pozostávať z toho ako dezinfikovať, aké protiepidemiologické postupy má posádka urobiť a či je nutná karanténa.

5) Dodržiavať bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze.

6) Ak je potrebné, poskytneme pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny – tvárové rúško, papierové vreckovky a zabezpečíme ich bezpečnú likvidáciu.

7) Izolujeme pacienta od ostatných účastníkov udalosti a zasahujúcich príslušníkov IZS SR.

8) Vždy po zásahu vykonať dezinfekciu zasahujúcich hasičov ako i použitých vecných a technických prostriedkov prostredníctvom dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu.

 

[1] Pred zakúpením respirátora sa uistite, že má certifikačnú značku CE, ktorá označuje zhodu s normami EÚ v oblasti zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

 

zdroj: dposr.sk

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …