Medzinárodné povodňové cvičenie EUrban Water Aid

Medzinárodné povodňové cvičenie EUrban Water Aid

V dňoch 3. – 7. apríla 2017 prebieha v Maďarsku medzinárodné povodňové cvičenie EUrban Water Aid (EUWA) pripravené v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom, Národným generálnym riaditeľstvom pre krízové riadenie Ministerstva vnútra Maďarskej republiky, Budapeštianskymi vodárňami, Riaditeľstvom civilnej ochrany a záchrany Chorvátskej republiky a Belehradskými vodárňami a kanalizáciami. Cieľom cvičenia je precvičiť aktiváciu systémov Mechanizmu Európskej civilnej ochrany, spoluprácu úsekov vodného hospodárstva a záchranných zložiek a interoperabilitu nasadenia rôznych tímov pri rozsiahlych povodniach.
Námetom cvičenia je rozsiahla povodeň na rieke Tisa v Szabolčsko-Szatmársko-Berežskej župe. Cvičenie prebieha v okolí obce Szabolcsveresmart a podieľa sa na ňom 401 cvičiacich účastníkov zložených z medzinárodných a národných záchranných jednotiek, riadiacich a organizačných štábov a figurantov.
V pondelok 3. apríla 2017 začala činnosť na úrovni riadenia cvičenia a tímu civilnej ochrany Európskej únie, ktorý má za úlohu asistovať krízovým riadiacim zložkám zasiahnutej krajiny pri koordinácii medzinárodných jednotiek. Tím pozostáva zo siedmich expertov Mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie z rôznych krajín vrátane Slovenska.
Dna 4. apríla 2017 dorazil na miesto spoločný záchranný tím Hasičského a záchranného zboru vyslaný na pomoc povodňami zasiahnutému Maďarsku. Záchranný tím tvorí 33 príslušníkov HaZZ z Bratislavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja a zo Záchranných brigád z Malaciek a Humenného. Súčasťou tímu je modul vysokokapacitného odčerpávania, jednotka čistenia a úpravy vody a jednotka záchrany z vodnej hladiny. Technické vybavenie tímu zahŕňa hasičské vozidlá, všetky potrebné technické prostriedky na vykonávanie záchranných činností, člnovú techniku a kontajnerové systémy pre logistiku zabezpečujúce samostatnosť tímu.
Na miesto určenia dorazili tiež tím vodnej záchrany z Chorvátska, tím vodnej záchrany a čistenia a úpravy vôd zo Srbska a Červený kríž z Maďarska. Všetky tímy po príchode nadviazali kontakt s koordinačným strediskom, ktorým boli oboznámení s aktuálnou situáciou v zasiahnutej oblasti a začali budovať základne podľa štandardných operačných postupov táborového manažmentu. Súčasne boli vykonávané prvé prieskumy zaplavených oblastí a možnosti nasadenia techniky vysokokapacitného čerpania a člnovej techniky.
Počas stredy prebiehali v oblasti Szabolcsveresmart záchranné činnosti na vodnej hladine s použitím člnovej techniky tímov Slovenskej republiky, Chorvátska, Srbska a domácich jednotiek z Maďarska. Po obdržaní správy o zaplavenej obci a hláseniach o nezvestných či zranených osobách v danej lokalite boli na miesto vyslané všetky dostupné sily a prostriedky povodňovej záchrany. Prieskumom bolo zistené, že sa na vodnej ploche nad zaplavenou obcou nachádza viacero osôb na strechách budov a iných vyvýšených miestach na hladine vody, ktoré bolo potrebné zachrániť, poskytnúť im prvú pomoc a evakuovať ich do bezpečia. Za tím HaZZ zasahovali tri člny s posádkou. Na brehu poskytovala časť slovenského tímu v spolupráci s červeným krížom z Maďarska evakuovaným zraneným osobám prvú pomoc.
Slovenský tím spolupracoval pri záchrane zo zatopenej oblasti a poskytol prvú pomoc 16 zraneným osobám. Veľkou výhodou bola znalosť maďarského jazyka niekoľkých členov člnovej posádky.
Tímy následne plnili ďalšie úlohy, ako prieskum zaplavenej oblasti s vytýčením nebezpečných zón, asistencia a evakuácia v oblasti, kde povodeň uväznila baču so stádom oviec, prieskum zátoky a južného behu jazera, kde vyhľadávali nezvestné osoby z priľahlého kempu.
Modul vysokokapacitného čerpania bol nasadený na prečerpávanie vody z rieky Tisa, ktorej hladina nebezpečne stúpala a hrozilo jej vyliatie z koryta. Systém čerpania nahrádzal čerpaciu stanicu, ktorá bola počas povodní poškodená. Odčerpávanú vodu bolo potrebné dopravovať do poldra v bezpečnej vzdialenosti 1200 m od rieky. Modul prečerpal z rieky Tisa počas 6 hodín 1 260 000 litrov vody.

Foto: HaZZ


Warning: Undefined array key "tie_hide_author" in /data/6/b/6b52a850-7cbb-4278-91ab-8d17cb687ce8/firetv.sk/web/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/6/b/6b52a850-7cbb-4278-91ab-8d17cb687ce8/firetv.sk/web/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …