Hasičské jednotky mali odbornú prípravu opäť v Jelšave

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany a Univerzitná vedecko technická spoločnosť – projekt Technická univerzita Zvolen v spolupráci s OV DPO v Revúcej zorganizovali v dňoch  22. – 23. 01. a 12. 02. – 14. 02. 2015 kurz Základnej prípravy členov hasičských jednotiek. Kurz sa uskutočnil v priestoroch Hasičskej zbrojnice v Jelšave, pred hasičskou zbrojnicou a na „Odkalisku“ v Jelšave. Odborným garantom kurzu bola Ing. Eva Mračková, PhD, prednášajúci lektori boli Mgr., Ing. Ivan Chromek, PhD a Ing. Dušan Hancko.

Program 40-hodinového kurzu zahŕňalnasledovné témy:

  • – právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi,
  • – organizácia výkon služby v hasičských jednotkách,
  • – technický výcvik s hasičskou technikou a vecnými prostriedkami,
  • – základné procesy horenia, hasiace látky a zásady ich použitia,
  • – metodika zdolávania požiarov a vykonávania záchranných prác,
  • – zásady poskytovania predlekárskej pomoci,
  • – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na pracovisku a pri zásahovej činnosti,
  • – fyzická príprava.

Prvý víkend sa niesol v znamení zákonov a predpisov na úseku požiarnej ochrany a teórie.

Po teórii prišla prax, kde si prítomných 27 dobrovoľných hasičov z Držkoviec, Gemerskej Vsi,  Jelšavy, Ratkovej, Magnezitoviec a Muránskej Dlhej Lúky mohli porovnať rozdiel medzi CAS 15 IVECO DAILY z roku 2010 s CAS 15 IVECO DAILY z roku 2015.

Na „Odkalisku“ bola praktická ukážka, ako sa zachraňuje utopený pod ľadovou plochou a práca na ľadovej ploche. Ďalej členovia z jednotlivých DHZ-tiek nacvičovali zručnosti so svojou technikou a vecnými prostriedkami, ktoré v nej mali.

Druhý víkend sa niesol prebratím základov a zásad predlekárskej pomoci.

Posledný deň patril overeniu znalostí, ktoré dobrovoľní hasiči nadobudli. Prvú časť skúšky tvoril test, ktorá všetci zvládli. Potom členovia jednotlivých DHZ-tiek predniesli spracovanú Analýzu obce z hľadiska možných a mimoriadnych udalostí a samozrejme prišla aj praktická časť skúšky, kde 4-členné družstvá mali za  úlohu vytvoriť vedenie z čerpadla TOHATSU. Skúšobná komisia vyhlásila výsledky, podľa ktorých všetci skúške vyhoveli.

Na základe týchto skúšok budú na obce zaslané zápisnice o overení, podľa ktorých obce budú môcť menovať overených dobrovoľných hasičov za členov DHZO.

 

 

Gabriela Jakubecová

 

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …