Vplyvom horúceho počasia hrozí zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí

V súvislosti s pretrvávajúcim horúcim počasím hrozí na celom území Slovenskej republiky zvýšené riziko požiarov, a to najmä v prírodnom prostredí.

V takomto období odporúčame občanom:
– v prírode nepoužívať otvorené zdroje ohňa (cigarety, zápalky, zapaľovač a pod.),
– počas extrémne suchého a veterného počasia nezakladať ohne a negrilovať v prírode,
– horiaci oheň alebo zapálený gril nikdy nenechávať bez dozoru,
– pred odchodom ohniská vždy uhasiť vodou, prípadne zasypať pieskom,
– nespaľovať biologický odpad na miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu ohňa,
– dávať väčší pozor na skladovanie a manipuláciu s horľavými kvapalinami (benzín, nafta, olej, riedidlá, farby a pod.),
– v automobile nenechávať zapaľovač, mobilný telefón, notebook, tablet a pod.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť územia okresu. Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä:
a) suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo
b) zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, alebo
c) ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Zoznam Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, ktoré vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každodenne aktualizovaný na webovej stránke www.hasicisr.sk v sekcii dôležité oznamy.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …